OTRZYMALIŚMY KOLEJNĄ NAGRODĘ!

24 czerwca na sesji Rady Powiatu Będzińskiego odbyła się uroczys­tość wręczenia nagród Starosty Będzińskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W skład kapituły nagrody wchodzą radni reprezentujący każdą z gmin, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu oraz starosta będziński Adam Lazar jako jej przewodniczący. Wyróżnienia otrzymały następujące osoby oraz zespoły:

* Chór „Katarzyna” działający przy Parafii św. Katarzyny w Będzinie
* Towarzystwo Przyjaciół Będzina, obchodzące w tym roku jubileusz 20-lecia swego istnienia
* Zespół Śpiewaczy „Sączowianki” z Sączowa
* Sławomir Pietras, dyrektor polskich scen muzycznych, honorowy obywatel Będzina i Czeladzi
* Urszula Nocoń, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach
* Bernard Sołtysik z Siewierza, ostatnio obchodzący 45-lecie swojej pracy artystycznej
* Zespół rockandrollowo-bluesowy „Old Wave” ze Sławkowa, świętujący w tym roku swoje 20 urodziny
* Monika Polan-Zbączyniak z Wojkowic, animator i koordynator projektów z dziedziny kultury

Serdecznie dziękujemy Kapitule Nagrody za dostrzeżenie i wysoką ocenę naszego wkładu w życie kulturalne i społeczne miasta, natomiast wszystkim nagrodzonym gratulujemy!