Wieczory klubowe

Najstarszą formą naszej działalności są czwartkowe Wieczory Klubowe. Od 1990 roku regularnie gromadzą członków i sympatyków Towarzystwa. Początkowo wszystkie odbywały się w klubie „Pod Sową”, stąd ich nazwa. Z czasem – ze względu na stale rosnącą liczbę uczestników, przenieśliśmy je do sali odczytowej na piętrze budynku będzińskiej biblioteki. Jak dotąd, Towarzystwo zorganizowało ponad 250 takich spotkań, wszystkie otwarte dla mieszkańców i przyjaciół naszego miasta.

Forma, podobnie jak tematyka Wieczorów była i wciąż pozostaje bardzo różna. Spotkania z ciekawymi ludźmi i ich twórczością, wystawy malarskie i fotograficzne, koncerty, promocje naszych wydawnictw, spotkania z historią miasta i rozmowy o jego przyszłości. Wszystko to tworzy wyjątkową mozaikę różnorodnych, ale zawsze ciekawych wydarzeń kulturalnych.

Oto niektóre z nich:

 • „Zagłębie w literaturze, literatura w Zagłębiu” – spotkanie z prof. Włodzimierzem Wójcikiem, literaturoznawcą, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego.
 • Spotkanie z księdzem prof. Marianem Dudą, wówczas Sekretarzem Kurii Archidiecezjalnej w Częstochowie.
 • Wieczór z historykiem wojskowości księdzem dr Zdzisławem Musialikiem.
 • Wernisaż wystawy „Będzin w rysunku Tadeusza Drążkiewicza”.
 • Opowieść o historii i rekonstrukcji będzińskiego zamku – spotkanie z Wacławem Stadnikiem, pracownikiem naukowym Muzeum Zagłębia.
 • „Najciekawsze zbiory będzińskiej biblioteki” prezentowali Eugeniusz Gawor oraz Janina Mirosławska.
 • Wieczór z poseł Barbarą Imiołczyk, pierwszą członkinią Towarzystwa w Sejmie RP.
 • Wystawy fotografii archiwalnej „Wojsko Polskie w Będzinie 1918-1939” przygotowanej przez Wojciecha Hoeftmanna, Edmunda Nowickiego i Wacława Stadnika.
 • „Historia i współczesność relacji polsko – żydowskich”- wystawa zorganizowana wspólnie ze Światowym Związkiem Żydów Zagłębia, z udziałem m.in. Arieha Ben-Tov’a i Abrahama Greena.
 • Promocja tomiku poetyckiego „Tryptyk przemijania” autorstwa Władysława Śliwonia.
 • Spotkanie z prezydentem Antonim Marcinkiewiczem poświęcone tworzonej wówczas Strategii Rozwoju Miasta.
 • „Historyczne dokumenty miejskie Będzina” – wieczór przygotowany wspólnie z Muzeum Zagłębia.
 • „Malarstwo i grafika” – wernisaż wystawy Aleksandra Kowala.
 • W Pałacu Mieroszewskich, wręczenie tytuł Członka Honorowego naszego Towarzystwa profesorowi Janowi Świderskiemu.
 • W 2001 roku z rąk prezesa Władysława Skarżyńskiego tytuł Członka Honorowego TPB otrzymuje Sławomir Pietras.
 • Inaugurując cykl „Poznajmy sławnych będzinian”, Teodozja Kumor – Ormianin organizuje wieczór poświęcony pamięci dra Tadeusza Kosibowicza.
 • W oddanym do użytku Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wieczór klubowy poświęcony pomoc społeczna w mieście, którego organizatorem jest Marzena Jaworska.
 • Promocja książki „Bal w Savoyu” prowadzona przez autora, dra Jana Przemszę-Zielińskiego.
 • Wieczór z Robertem Jansonem – będzinianinem, kompozytorem i wokalistą zespołu Varius Manx. Spotkanie prowadził Sławomir Knapik.
 • Spotkanie z kierownictwem Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, a tematem ożywionej dyskusji jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w mieście.
 • „Rzeźba i grafika węglowa” – wystawa Jerzego Maślanki, twórcy mocno zakorzenionego w tradycjach górniczych.
 • W 2002 roku, wspólnie z galerią „Czas” otwarcie wystawy unikalnych grafik Jonasza Sterna i Wilhelma Wachtla.
 • Wystawa „Malarstwo i grafika Piotra Zatorskiego”.
 • „Co nowego w historii Będzina?” – spotkanie z historykiem Jarosławem Krajniewskim.
 • Wieczór z prof. Tadeuszem Zielińskim – Rzecznikiem Praw Obywatelskich, zorganizowany przez Marzenę Jaworską.
 • Spotkanie z dr Jarosławem Derejczykiem – Wojewódzkim Konsultantem Geriatrii.
 • „Wczesnopiastowskie zagłębie metalurgii srebra i ołowiu w Zagłębiu Dąbrowskim” – spotkanie z archeologiem dr Dariuszem Rozmusem z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Promocja książki Romana Szenka „Rewiry Hipokratesa”, z udziałem córki doktora Zofii Rydel.
 • „Będzińska nekropolia”. Historię i teraźniejszość najstarszego cmentarza w naszym mieście przedstawia jego administrator Marek Łyszczarz.
 • „Na tropach legendy” promocja kolejnej książki Jarosława Krajniewskiego.
 • „Hajduczki Pana Krzysztofa”. Trener Krzysztof Wątor i jego szablistki – wielokrotne Mistrzynie Polski, zaproszeni przez Jerzego Sendera, przybliżają tajniki szermierki i opowiadają o sportowych sukcesach.
 • „Góry jako sposób na życie” – Jacek Cielniaszek zaproszony przez Roberta Garstkę przedstawia nie tylko własne książki, ale także pasje swego życia – taternictwo i alpinistykę.
 • Z cyklu „Poznajmy sławnych będzinian” wieczór poświęcony pamięci Romualda Świątka.
 • „Światowy rynek sztuki” – spotkanie ze Zbigniewem Legutko, właścicielem nowojorskiej Lipper Galery.
 • „Jan Kiepura, jakim go pamiętamy” – spotkanie z dyrektorem Sławomirem Pietrasem.
 • Spotkanie z Januszem Gajosem – aktorem, Honorowym Obywatelem Miasta i Honorowym Członkiem Towarzystwa na dziedzińcu będzińskiego zamku.
 • Wieczór z Andrzejem Ciszewskim i aktorami teatru „Prewentorium”.
 • „Żyli wśród nas. Niezapomniana historia będzińskich Żydów” spotkanie z Adamem Szydłowskim i Mirosławem Starzyńskim, inicjatorami budowy pomnika w będzińskim getcie.
 • 100-lecie Domu Parafialnego kościoła Świętej Trójcy i promocja „Przewodnika Parafialnego” autorstwa założycielki biblioteki parafialnej Felicji Góry.
 • „Tajemnice Góry Zamkowej” – prezydent Radosław Baran wraz z Januszem Piątkiem opowiadają o najnowszych odkryciach pracowników Akademii Hutniczo – Górniczej w Krakowie dotyczących będzińskich podziemi.
 • „Cztery wieki będzińskiego targu”. Spotkanie z dr Elżbietą Zuzańską – Żyśko, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego i współautorką monografii Będzina.
 • Wieczór poświęcony wspomnieniom Zofii Rydel, połączony z promocją książki „Z Rydzem – Śmigłym i Barbarą Radziwiłłówną w tle”, który uświetniają artyści Teatru Wielkiego w Warszawie.
 • „Szewcy spod Zamkowej Góry”. O znaczeniu tego rzemiosła w przeszłości i teraźniejszości opowiadali Zdzisław Moczyński i Józef Dyrda.
 • Nadanie tytułu Członka Honorowego Towarzystwa Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Adamowi Śmigielskiemu oraz prezesowi TPB Wojciechowi Hoeftmannowi.
 • „Będzin i miasta partnerskie”, spotkanie z Karoliną Ostrowską poświęcone kontaktom naszego miasta z Tatabanyą, Kaisiadorys i Iżewskiem.
 • „Będziński Pejzaż Frasobliwy” – promocja książki Roberta Garstki prezentującej będzińskie kapliczki przydrożne.
 • Spotkanie z kronikarzem naszych czasów Bolesławem Ciepielą.
 • 125 lat Będzińskiej Straży Pożarnej. Wieczór klubowy z historią połączony ze zwiedzaniem będzińskiej remizy strażackiej.
 • „Pisząc o moim Będzinie” – uhonorowanie byłych prezesów TPB Władysława Śliwonia i Romana Szenka tytułem Członków Honorowych TPB.
 • Zbigniewa Kostewicza historia będzińskich wodociągów.
 • Wystawa archiwalnych fotografii Czesława Fornalczyka „Krótka, acz chwalebna historya przesławnego klubu studenckiego Ethiopus”.
 • W roku jubileuszu 650-lecia nadania praw miejskich Będzinowi – Akademia Historyczna Będzina – cykl wykładów poświęconych historii naszego miasta.
 • Quiz Akademii Historycznej Będzina. Autorami pytań są Marcin Lazar i Aleksander Chudyk – młody pasjonat historii Będzina, uczeń gimnazjum.
 • Happening „Dębowe Party”, podczas którego zasadziliśmy dęby pamięci ku czci Kazimierza Wielkiego i Hinko Ethiopusa.
 • Inauguracja roku kulturalnego z udziałem młodej skrzypaczki Izabelli Lazar i Sławomira Pietrasa, który prezentuje oryginalne spojrzenie na postać króla Kazimierza Wielkiego.
 • „Gdzie jest śmierci twoje żądło?” – zaduszkowe rozważania Jana Kuczyńskiego.
 • „Ratujmy Kościół na Górce”. Wieczór poświęcony będzińskiej świątyni i problemom jej niepewnej przyszłości.
 • „Czarodziej z Będzina” – wspomnienie o Janie Dormanie.
 • Koncert i spotkanie z kompozytorem multiinstrumentalistą Mieczysławem Litwińskim w Pałacu Mieroszewskich.
 • Zasadzenie szlachetnych buków – drzew pamięci poświeconych ofiarom katastrofy smoleńskiej.
 • „W starym kinie” – premierowy pokaz niemego filmu z okresu okupacji, możliwy dzięki Wojciechowi Grabowskiemu, pracownikowi TVP, który podjął się jego renowacji.
 • Wernisaż wystawy twórczości Jerzego Kosałki w Teatrze Dzieci Zagłębia.
 • Fakty i ciekawostki z życia Fryderyka Chopina przedstawił Sławomir Pietras.
 • Wieczór olimpijski z udziałem najwybitniejszych będzińskich sportowców, m.in. Bogusława Fornalczyka i Rafała Sznajdera.
 • „Najpiękniejsze melodie Wiednia”- koncert karnawałowy dedykowany darczyńcom i współorganizatorom Będzińskiej Wigilii.
 • Wykład Sławomira Pietrasa poświęcony pamięci polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej.
 • „Dobry pasterz” – wspomnienie Bpa Adama Śmigielskiego.
 • Konferencja naukowa „Będzin Kazimierza Wielkiego. 655-lecie lokacji miasta”.
 • „Tuwim dla wszystkich!” – wieczór zorganizowany jako podziękowanie dla osób biorących udział w kweście, a poprowadzony przez Janusza Marca.
 • Wieczór z „Szybkim Bogusiem” – olimpijczykiem, Honorowym Obywatelem Będzina.
 • Spotkanie z Karoliną Jakoweńko i Fundacją Brama Cukermana.
 • „Epizody powstania styczniowego w Zagłębiu Dąbrowskim”, wieczór dla uczczenia 150. rocznicy wybuchu powstania.
 • „Kod Matejki, czyli ukrytą symbolikę w obrazach mistrza Jana” przybliżył Marcin Lazar.
 • Koncert Muzyki Klasycznej z cyklu „Będzińskie Perełki i Przyjaciele” w Pałacu Mieroszewskich.
 • Promocja książki Jarosława Krajniewskiego „Kazimierz nad Przemszą”.
 • „U zarania naszego Towarzystwa” – spotkanie na dziedzińcu będzińskiego zamku poświęcone Ojcom Założycielom TPB.
 • 100. rocznica urodzin prof. Jana Świderskiego.
 • Śpiewająca Rodzinka – koncert noworoczny dedykowany twórcom Będzińskiej Wigilii.
 • „Niemcy w Będzinie” – w ramach Akademii Historycznej Będzina, historyk Stefania Hanusek prezentuje niepublikowane dotąd fotografie miasta.
 • Promocja książki Jana Kuczyńskiego „Pod parasolem Jana Dormana, czyli krótka historia klubu studenckiego Ethiopus”.
 • Wieczór klubowy „10 lat razem”, zorganizowany w ramach obchodów 10. rocznicy polskiej akcesji do UE.
 • „Śladami Ethiopusa” – wieczór w Teatrze Dzieci Zagłębia. W programie występ Zdzisława Szwarca – autora kultowych programów rozrywkowych oraz performance Jerzego Kosałki i Mieczysława Litwińskiego.
 • Uroczystość nadania Jerzemu Senderowi tytułu Członka Honorowego Towarzystwa.
 • Promocja książki Stefanii Lazar „Na drugim brzegu Czarnej Przemszy – historia Gzichowa i Brzozowicy”.
 • Wieczór klubowy „Poezja z muzyką i humorem” – w wykonaniu Będzińskich Perełek oraz recytacją Janusza Marca i Aleksandra Kowala.
 • Industrialnym szlakiem w Będzinie. Wieczór klubowy w Fabryce Przewodów Energetycznych.
 • „Pączki, trzaskacze i kołacze, czyli o tradycjach ostatkowych słów kilka” – spotkanie z etnograf Dobrawą Skonieczną – Gawlik z Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.
 • „Władze samorządowe królewskiego miasta Będzina 1990-2015” – wieczór prowadzony przez wieloletniego Przewodniczącego Rady Miejskiej Sławomira Brodzińskiego
 • W obiektywie wyjątkowej rodziny, czyli 50 lat  firmy Foto Borkowscy w Będzinie.
 • Spotkanie Trzech Pokoleń, czyli z delegacją Światowego Związku Żydów Zagłębia.
 • Tutta I’Italia” – Wieczór Włoski w Starej Olejarni.
 • „Rewiry Szenka i Hipokratesa. Promocja II wydania książki autorstwa Romana Szenka.
 • „Takim Go pamiętamy”. Wernisaż wystawy prac Aleksandra Kowala.
 • „Rzemieślnik – artysta – wizjoner. Józef Pomian Pomianowski w Zagłębiu Dąbrowskim”. Spotkanie z historyk Stefanią Lazar.
 • „Jeden z nas – Roman Kowenia. Jego pasja oraz historia prawdziwa dwunastu starych zdjęć z Będzina”.
 • Historia przemysłu browarniczego w Będzinie i Zagłębiu Dąbrowskim. Spotkanie z dr Witoldem Wieczorkiem.
 • Spotkanie z młodymi muzykami – „Organowo i Jazzowo na dziedzińcu będzińskiego zamku”.
 • „Wieczór z Architekturą Będzina 1918-1939” – promocja książki Stefanii Lazar wydanej wspólnie z Fundacją Brama Cukermana.
 • „Kultura schodzi do podziemia” – koncert Marka Łyszczarza w  chodnikach dawnej KWK „Paryż”.
 • „Legendy i podania pogranicza małopolsko – śląskiego” promocja książki Bernarda Szczecha autora kolejnej publikacji wydanej staraniem Towarzystwa.
 • Premiera filmu „Śledztwo the Inquest” Eny Kielskiej w kinie Nowość.
 • Wieczór z twórcami Festiwalu Kolęd i Pastorałek, od przeszło dwóch dekad najbardziej znanej imprezy kojarzonej z naszym miastem w całej Polsce.
 • „Na straży pamięci” – spotkanie z Egidem i Monique Schoonbrood, społecznikami z Holandii, zaangażowanymi w ochronę miejsc pamięci polskich żołnierzy, wyzwolicieli Ich ojczyzny.
 • „Syberka dawniej i dziś” – 60-lecie powstania osiedla Syberka.
 • „Niemcy w Będzinie” – drugi wieczór poświęcony zmianom urbanistycznym jakim poddano miasto w okresie okupacji.
 • Tłusty czwartek ze Sławomirem Pietrasem w operowej odsłonie.
 • „Gdybym miał gitarę” – spotkanie z będzińskim lutnikiem Tadeuszem Lemańskim, w cyklu „Kultura schodzi do podziemia”.
 • „Żółte światło pustych miejsc” – spotkanie z profesorem Jackiem Rykałą.
 • „Muzyczna podróż, czyli Tłusty Czwartek w dobrym Towarzystwie”
 • „Hob betuchen! Miej nadzieję” Wspomnienia Dory Reym z czasów Holokaustu.
 • „To czym oddychamy, zależy od Ciebie”. Spotkanie z dr hab. Iwoną Jelonek na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ.
 • „Zygmunt Honiek artysta nieznany?”
 • „Będzińska nekropolia na Górze Zamkowej” – promocja monografii najstarszego będzińskiego cmentarza.
 • Tłusty Czwartek na Placu prof. Włodziemierza Wójcika.
 • Recital Wokalny gwiazdy Teatru Wielkiego w Poznaniu Galiny Kukliny w dniu rosyjskiej agresji na Ukrainę
 • Kultura schodzi do Podziemia. 85. urodziny „Szybkiego Bogusia”.