Zarząd

Prezydium
 • Marcin Lazar - prezes
 • Grzegorz Pawlak - wiceprezes
 • Halina Szastak - wiceprezes
 • Barbara Cempura - wiceprezes
 • Regina Przybyła - sekretarz
 • Henryka Ziółkowska - skarbnik
Członkowie Zarządu
 • Mateusz Białas
 • Sławomir Brodziński
 • Janusz Herpel
 • Tadeusz Kowal
 • Jan Kuczyński
 • Olga Lubecka
 • Janusz Marzec
 • Olga Pasamonik
 • Marek Popielecki
FOT_4222aa