Kontakt

Nasz adres:

plac prof. W. Wójcika 1, Będzin 42-500
Telefon: +48 32 724 95 93

E mail:

tpb@towarzystwo.bedzin.pl

KRS:

0000126752

Konto:

Bank Spółdzielczy w Będzinie
Towarzystwo Przyjaciół Będzina

27 8438 0001 0010 5688 2036 0001

NIP:

625 19 68 386

Dyżury Zarządu TPB:

Członkowie Zarządu dyżurują w naszej siedzibie, która znajduję się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie, na 30 minut przed każdym planowym posiedzeniem Zarządu oraz przed imprezami organizowanymi w bibliotece.

Redakcja strony:

Grzegorz Pawlak, Marcin Lazar wraz z zespołem.