Będzińska Wigilia

Najpierw były spotkania opłatkowe…

Od początków istnienia Towarzystwa Przyjaciół Będzina jego członkowie kultywowali obyczaj kameralnych spotkań przedświątecznych, by w atmosferze radości i pokoju składać sobie życzenia i snuć wspólne plany. Z roku na rok wśród uczestników spotkań opłatkowych dojrzewało jednak przeświadczenie, że obowiązkiem Przyjaciół Będzina jest przeniesienie tej radosnej atmosfery na szersze forum, tak, by mogli uczestniczyć w nim wszyscy mieszkańcy miasta.
W 2004 roku Waldemar Szydło zainicjował realizację takiego przedsięwzięcia, a ksiądz dziekan Andrzej Stępień oraz Prezydent Radosław Baran zadeklarowali gotowość jego współorganizacji. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej, ks. biskup Adam Śmigielski. W 2009 roku drugi Ordynariusz naszej Diecezji podtrzymał biskupi patronat nad Będzińską Wigilią, a rok później nowo wybrany Prezydent Łukasz Komoniewski zadeklarował dalszy udział będzińskiego samorządu w naszym przedsięwzięciu.
Począwszy od grudnia 2004 roku społeczność Będzina regularnie spotykała się u stóp Góry Zamkowej, pod murami kościoła Świętej Trójcy, by przy największym w Zagłębiu wigilijnym stole pod chmurką, w radosnym nastroju powitać nadchodzące święta, zapomnieć o codziennych troskach i doświadczyć poczucia wspólnoty ponad wszelkimi podziałami. Dzięki hojności licznych Mecenasów wigilii wspólny posiłek, nawiązujący do wczesnochrześcijańskiej tradycji, stał się integralną częścią Będzińskich Wigilii.
W związku ze stale rosnącą liczbą uczestników oraz nowymi atrakcjami towarzyszącymi w 2015 roku postanowiliśmy przenieść Będzińską Wigilię w nowe miejsce, pozostając jednak na Górze Zamkowej. Na jej szczycie, w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Parafialnego im. Jana Pawła II znajduje się amfiteatr. To on stał się nowym miejscem Będzińskich Wigilii. Jest więcej miejsca i jest bezpieczniej, a naszej Wigilii towarzyszy przedświąteczny Jarmark. Zapraszamy wszystkich mieszkańców w każdą przedświąteczną niedzielę. Przeżyjmy ten wyjątkowy czas wspólnie.
Na szczególne podkreślenie zasługuje głębokie zaangażowanie i ciężka praca licznego grona wolontariuszy, budowniczych miasteczka wigilijnego – pracowników MPWiK, przedsiębiorstwa Interpromex i OSiR, dbających o nagłośnienie i światła pracowników Ośrodka Kultury, młodzieży oraz pań przyrządzających posiłki.