Sprawozdania OPP

Wprowadzenie do sprawozdania 2023

Sprawozdanie merytoryczne 2023

Rachunek zysków i strat 2023

Bilans 2023

Informacja dodatkowa 2023

 

 

Sprawozdanie merytoryczne 2022

Rachunek Zysków i strat 2022

Bilans 2022

Wprowadzenie do sprawozdania 2022

Informacje dodatkowe 2022

 

 

Sprawozdanie merytoryczne 2021

Rachunek zysków i strat 2021

Bilans 2021

Wprowadzenie do sprawozdania 2021

informacje dodatkowe 2021

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu 2020

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 2020

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2020

Rachunek Zysków i Strat 2020

Bilans 2020

———–

Sprawozdanie z działalności Zarządu 2019

Sprawozdanie z działaności Komisji Rewizyjnej 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2019

Część opisowa do bilansu 2019

Bilans na dzień 31.12.2019

——————–

Roczne Uproszczone Sprawozdanie Merytoryczne 2018

Rachunek Zysków i Strat 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018

Bilans 2018

Dodatkowe informacje i objaśnienia 2018