Statuetka Przyjaciel Będzina

W marcu 2015 roku, na wniosek Marcina Lazara, Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa podjęło Uchwałę nr 5/2015 w sprawie ustanowienia, z okazji 25-lecia działalności TPB, Statuetki Honorowej „Przyjaciel Będzina”.
Statuetka jest zaszczytnym i prestiżowym wyróżnieniem stanowiącym dowód uznania dla osób i instytucji, które aktywnie angażują się w bieżącą działalność naszego Towarzystwa, a realizując cele statutowe TPB, działają na rzecz miasta i Jego mieszkańców.
Nagrodę przyznaje się w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich – Będziński Społecznik powstała z myślą o aktywnych członkach TPB, inicjatorach i realizatorach przedsięwzięć podejmowanych przez Towarzystwo. Druga  –  Będziński Filantrop przeznaczona jest dla osób i instytucji finansowo lub rzeczowo wspierających nasze przedsięwzięcia.
Zgłoszenia kandydatów opiniuje powołana przez Zarząd Kapituła Statuetki, która konstytuuje się każdego roku w miesiącu czerwcu i opiniuje złożone wnioski najpóźniej do końca  sierpnia. Ostatecznie Statuetkę, na wniosek Kapituły, przyznaje Zarząd w drodze uchwały.

Po raz pierwszy w historii TPB Statuetki Honorowe „Przyjaciel Będzina” wręczono podczas Koncertu Jubileuszowego z okazji ćwierćwiecza działalności Towarzystwa we wrześniu 2015 roku.

W 2015 roku Kapituła nagrody przyznała tylko jedną statuetkę w kategorii Będziński Społecznik, dla wiceprezes Haliny Szastak. W drugiej kategorii – Będziński Filantrop – przyznano trzy statuetki dla naszych sprawdzonych mecenasów, Panów: Marka Paska – właściciela Przedsiębiorstwa Wielobranżowego M. Pasek, Marka Kasperczyka – właściciela firmy Kasperczyk i Syn oraz  Krzysztofa Kalety – Prezesa Fabryki Przewodów Energetycznych S.A w Będzinie.

_T5A2447eeeew-mala

 

 

 

 

 

 

regulamin statuetki Przyjaciel Będzina