Członkowie Honorowi

W roku 1997 Walne Zgromadzenie Członków TPB postanowiło po raz pierwszy skorzystać ze statutowej możliwości nadania tytułu Członka Honorowego Towarzystwa Przyjaciół Będzina.

Impulsem do tego działania stało się nawiązanie przez Towarzystwo kontaktów i współpraca z ówczesnym Arcybiskupem Paryża Kardynałem Jean Marie Lustigerem i jego kuzynem Arno, co zaowocowało kilkoma wizytami Lustigerów w Będzinie oraz upamiętnieniem tragedii będzińskich Żydów spalonych w synagodze w pierwszy dniach wojny.

Od tego czasu tylko 30 osób zostało uhonorowanych tym najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez nasze Towarzystwo. Poniżej przedstawiamy ich krótkie sylwetki.

JEAN-MARIE LUSTIGER
(1926 – 2007)
kardynał, arcybiskup Paryża, odznaczony Medalem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata,
Honorowy Obywatel Miasta Będzina

ARNO LUSTIGER
(1924 – 2012)
historyk, pisarz, aktywista organizacji żydowskich,
więzień obozów koncentracyjnych Auschwitz i Buchenwald

MIECZYSŁAW PIKUŁA
(1921 – 2003)
działacz Naczelnej Organizacji Technicznej, dyrektor wojewódzkich wodociągów, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie,
prezes Towarzystwa w latach 1997-1999

SŁAWOMIR PIETRAS
(ur. 1943)
prawnik, dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi, Opery Wrocławskiej, Teatru Wielkiego w Warszawie i w Poznaniu, odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi oraz Kawalerskim i
Oficerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski,
Honorowy Obywatel Miasta Będzina

EDMUND NOWICKI
(1923 – 2006)
inżynier, bibliofil i regionalista,
pracownik Politechniki Wrocławskiej, dyrektor ds. inwestycji w TVP Katowice, autor licznych lekcji o regionie i jego historii

JAN ŚWIDERSKI
(1913 – 2004)
profesor, artysta plastyk, twórca i teoretyk sztuki,
rektor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Honorowy Obywatel Miasta Będzina

ZOFIA RYDEL
(zm. 2013)
pierwsza dama Będzina i animatorka kultury w okresie powojennym, członkini Armii Krajowej w stopniu podporucznika, członek założyciel Towarzystwa

KAZIMIERZ SZWARLIK
(1925 – 2006)
ksiądz kanonik, proboszcz parafii Św. Jana Chrzciciela i Świętej Trójcy w Będzinie, żołnierz Armii Krajowej,
Jego imię nosi dziś Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

PIOTR PILŚNIAK
(ur. 1967)
inicjator i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie im. Ks. Kazimierza Szwarlika,
proboszcz parafii Świętej Katarzyny w Grodźcu

WIESŁAWA SUSZCZEWICZ
(zm. 2008)
działaczka na rzecz praw dzieci, członkini Polskiego Czerwonego Krzyża i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, prezes będzińskiego oddziału Związku Emerytów i Rencistów

DANIELA POGON
(1930 – 2006)
aktywistka na rzecz rozwoju turystyki, członkini Zarządu będzińskiego oddziału PTTK, organizatorka Zagłębiowskiego Rajdu Szlakiem Husarii Polskiej, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej TPB

ALEKSANDER KOWAL
(1934 – 2015)
artysta plastyk, członek Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, członek założyciel i wiceprezes Towarzystwa,
autor projektu sztandaru i logotypu Towarzystwa

JANUSZ GAJOS
(ur. 1939)
aktor teatralny i filmowy, profesor sztuk teatralnych, doktor honoris causa Łódzkiej Szkoły Filmowej, odznaczony Krzyżem Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
Honorowy Obywatel Miasta Będzina

ADAM ŚMIGIELSKI
(1933 – 2008)
pierwszy biskup diecezji Sosnowieckiej, salezjanin, doktor teologii, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie,
objął swym patronatem Będzińskie Kwestę i Wigilię,
Honorowy Obywatel Miasta Będzina

WOJCIECH HOEFTMANN
(1937 – 2007)
fotograf i fotoreporter, założyciel Wojewódzkiego Cechu Fotografów w Katowicach i Prezes Klubu Fotografii Artystycznej,
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz
Medalem im. Jana Kilińskiego,
Prezes Towarzystwa w latach 1994-1997,
inicjator budowy pomnika „Poległym za Wolną Polską” i obelisku w miejscu spalonej synagogi

ROMAN SZENK
(1935 – 2016)
Dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny „Wiadomości Zagłębia”, członek założyciel Towarzystwa,
Prezes Towarzystwa w latach 2002-2004,
autor „Rewirów Hipokratesa” oraz jubileuszowych opracowań monograficznych na 15 i 20-lecie TPB

WŁADYSŁAW ŚLIWOŃ
(1940 – 2016)
poligraf, poeta, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, dyrektor Prasowych Zakładach Graficznych w Katowicach, odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi,
członek założyciel i pierwszy prezes Towarzystwa

HENRYK SMOGÓR
(1926 – 2016)
weteran II wojny światowej, prezes będzińskiego oddziału Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej,
inicjator powstania obelisku upamiętniającego żołnierzy
11. Pułku Piechoty i 23. Pułku Artylerii Lekkiej

ADAM LAZAR
(ur. 1946)
Pedagog, działacz społeczny i samorządowiec, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Starosta Powiatu Będzińskiego, inicjator powołania stanowiska powiatowego konserwatora zabytków, twórca „Galerii w Starostwie”

STANISŁAW GÓRA
(ur. 1947)
Absolwent Politechniki Śląskiej, dyrektor Rejonu Energetycznego Będzin, realizator iluminacji będzińskiego zamku i kościoła Świętej Trójcy, prezes będzińskiego oddziału PTTK

WŁODZIMIERZ WÓJCIK
(1932 – 2012)
historyk literatury, krytyk, eseista, profesor honorowy Uniwersytetu Śląskiego, odznaczony nagrodami Ministra Nauki, rektorów uniwersytetów Jagiellońskiego i Śląskiego oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

BOGUSŁAW FORNALCZYK
(ur. 1937)
kolarz szosowy, olimpijczyk, trener, w 1958 roku wygrał wszystkie najważniejsze wyścigi w Polsce,
 mistrz Polski w drużynie, reprezentował Polskę na Olimpiadzie w Rzymie,
Honorowy Obywatel Miasta Będzina

TEODOZJA KUMOR ORMIANIN
(ur. 1943)
miłośniczka historii Będzina, skarbnik i wiceprezes TPB,
inicjatorka cyklu „Poznajmy naszych Będzinian”,
wolontariuszka Fundacji Pro Salute, organizatorka koncertów na rzecz hospicjów i wiosennych happeningów żonkilowych

JERZY SENDER
(1956 – 2016)
animator kultury i konferansjer, wiceprezes Towarzystwa,
przez 15 lat poprowadził większość imprez artystycznych w Towarzystwie, inicjator posadzenia Dębów Pamięci, dobry duch koncertów Dziękuję Ci Mamo!

WŁADYSŁAW MICHAŁ SKARŻYŃSKI
(ur. 1945)
współzałożyciel i wiceprezes, a w latach 1998-2002 prezes Towarzystwa, inicjator ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Będzina, odsłonięcia pomnika Poległym za Wolną Polskę i renowacji kolumny Jana III Sobieskiego

WALDEMAR SZYDŁO
(1942 – 2016)
nauczyciel, społecznik, samorządowiec, radny czterech kadencji,
Przewodnicząc Rady Miejskiej, w latach 2004 – 2014 prezes TPB,
inicjator największym przedsięwzięć Towarzystwa –
Będzińskiej Wigilii, Będzińskiej Kwesty i Galerii na murach

JACEK RYKAŁA
(ur. 1950)
artysta-plastyk, poeta, dramaturg, reżyser teatralny, absolwent krakowskiej ASP – Wydziału Grafiki w Katowicach, profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
odznaczony medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

MAREK PASEK
(ur. 1958)
budowlaniec, przedsiębiorca, mecenas kultury i sportu,
twórca Fundacji im. Anny Pasek, walczącej o bezpieczeństwo młodych ludzi w górach oraz wspierającej badania naukowe,
gospodarz Włoskich Wieczorów i imprez z cyklu „Kultura schodzi do podziemia”

ZBIGNIEW ZAWIŚLAK
(ur.1933)
członek założyciel Towarzystwa, odznaczony Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, prezesem Stowarzyszenia Weteranów Lewicy, przewodniczącym Rady Nadzorczej PSS „Społem”

SYLWESTER PLESZKUN
(ur.1946)
pedagog, samorządowiec, jeden z ojców założycieli Towarzystwa, wiceprezydent miasta Będzina