Członkowie Honorowi

W roku 1997 Walne Zgromadzenie Członków TPB postanowiło po raz pierwszy skorzystać ze statutowej możliwości nadania tytułu Członka Honorowego Towarzystwa Przyjaciół Będzina.

Impulsem do tego działania stało się nawiązanie przez Towarzystwo kontaktów i współpraca z ówczesnym Arcybiskupem Paryża Kardynałem Jean Marie Lustigerem i jego kuzynem Arno, co zaowocowało kilkoma wizytami Lustigerów w Będzinie oraz upamiętnieniem tragedii będzińskich Żydów spalonych w synagodze w pierwszy dniach wojny.

Od tego czasu tylko 26 osób zostało uhonorowanych tym najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez nasze Towarzystwo. Poniżej przedstawiamy ich krótkie sylwetki.

Jean-Marie Lustiger   – Honorowy Obywatel Miasta Będzina                                                                                   

Arno Lustiger

01 arno lustiger

Urodzony w 1924 roku w Będzinie, były więzień obozów koncentracyjnych Auschwitz i Buchenwald, znany aktywista organizacji żydowskich w Niemczech i autor cenionych publikacji o udziale Żydów w ruchu oporu podczas II wojny światowej. W swoich książkach ukazuje rozległą panoramę dziejów Żydów i polityki stosowanej wobec nich od początku XIX wieku po współczesność. Zmarł w 2012 roku.

Mieczysław Pikuła

02 pikula

Wybitny przedstawiciel polskiej myśli technicznej. Inicjator i realizator budowy nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Będzinie. Aktywny działacz Naczelnej Organizacji Technicznej, wieloletni naczelny Dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Katowicach. Radny i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie. Prezes Towarzystwa w latach 1997-1999. Zmarł w 2003 roku.

Sławomir Pietras – Honorowy Obywatel Miasta Będzina

Edmund Nowicki

03 nowicki

Urodził się w 1923 roku w Będzinie. Z zawodu inżynier, z zamiłowania bibliofil i archiwista ziemi Zagłębiowskiej. Pracownik Politechniki Wrocławskiej. Prowadził inwestycje w Zakładach Wojskowych w Siemianowicach oraz Ośrodku Postępu Technicznego w Katowicach, był także Dyrektorem ds. inwestycyjnych w TVP Katowice. Przybliżał młodzieży historię Będzina na licznych lekcjach o regionie. Zmarł w 2006 roku.

Jan Świderski – Honorowy Obywatel Miasta Będzina

Zofia Rydel

04 rydel

Pierwsza dama Będzina, walcząca z pasją o status kulturowy naszego miasta. Członkini Armii Krajowej w stopniu podporucznika. Już w pierwszych dniach po wyzwoleniu inicjuje w Będzinie znaczące wydarzenia kulturalne z udziałem polskich sław muzycznych i operowych. Członek założyciel TPB. Zmarła w 2013 roku.

Kazimierz Szwarlik

05 szwarlik

Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela, a następnie Parafii Świętej Trójcy w Będzinie. Żołnierz Armii Krajowej. Przez całe życie związany ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Był jednym z inicjatorów powstania Towarzystwa. Celebrując różne uroczystości w naszym mieście integrował jego mieszkańców podkreślając zawsze znaczenie pamięci narodowej dla rozwoju społeczności. Zmarł w 2006 roku.

Piotr Pilśniak

06 pilsniak

Z Będzinem związany od 1992 roku, kiedy rozpoczął pracę duszpasterską w Parafii Świętej Trójcy. Pomysłodawca i Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie im. Ks. Kazimierza Szwarlika, który rozsławił nasze miasto w Polsce i na świecie. Obecnie proboszcz parafii Świętej Katarzyny w Grodźcu.

Wiesława Suszczewicz

07 suszczewicz

Wieloletnia działaczka społeczna na rzecz godności i praw dzieci. Aktywny członek Polskiego Czerwonego Krzyża i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przez szereg lat prezes będzińskiego oddziału Związku Emerytów i Rencistów. Z Towarzystwem związana od momentu jego powstania. Zmarła w 2008 roku.

Daniela Pogon

08 pogon

Niemal całe życie poświęciła działalności turystyczno – krajoznawczej będąc jednym z najaktywniejszych członków Zarządu Oddziału Będzińskiego PTTK. Była organizatorem i kierownikiem „Zagłębiowskiego Rajd Husarii Polskiej”. Od 1997 roku Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej TPB. Zmarła w 2006 roku.

Aleksander Kowal

09 kowal

Urodzony w 1934 roku w Grodźcu. Większość jego doskonałych prac malarskich i rysunków opiewa piękno Będzina. Członek Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Swoje prace prezentował na dziesiątkach wystawach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, otrzymując wiele nagród i wyróżnień. Jego prace znajdują się w muzeach i zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą. Jest autorem projektu sztandaru i logotypu TPB. Członek założyciel i pierwszy wiceprezes Towarzystwa, zmarł w 2015 roku.

Janusz Gajos – Honorowy Obywatel Miasta Będzina

 

Adam Śmigielski – Honorowy Obywatel Miasta Będzina

 

Wojciech Hoeftmann

hoeftmann

 

Urodzony w Sosnowcu w 1937 roku. Fotograf, fotoreporter i fotografik – portrecista. W latach 1964 – 2001 właściciel zakładu fotograficznego w Będzinie. Założyciel Wojewódzkiego Cechu Fotografów w Katowicach i Prezes Klubu Fotografii Artystycznej. Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami rzemiosła, łącznie z najbardziej prestiżowym Medalem Jana Kilińskiego. Prezes TPB w latach 1994-1997. Inicjator i realizator wielu przedsięwzięć, w tym budowy pomnika „Poległym za Wolną Polską” i obelisku w miejscu spalonej synagogi. Zmarł w 2007 roku.

Roman Szenk

szenk2

Urodził się w 1935 roku w Czeladzi, ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Redaktor i publicysta prasowy, w latach 1984-1991 redaktor naczelny „Wiadomości Zagłębia”. Współzałożyciel Towarzystwa, jego wieloletni wiceprezes, a w latach 2002-2004 – prezes. Inicjator wielu przedsięwzięć Towarzystwa, autor książki „Rewiry Hipokratesa” oraz jubileuszowych opracowań monograficznych na 15 i 20-lecie TPB.

Władysław Śliwoń

012 sliwon

Urodził się w 1940 roku, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pracował w Prasowych Zakładach Graficznych w Katowicach. Członek założyciel i pierwszy prezes Towarzystwa, do dziś członek Zarządu. Od 1999 roku aktywnie działa na niwie poetyckiej, jest członkiem Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie. Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Henryk Smogór

 

henrykblack

Urodzony w 1926 roku w Będzinie. Weteran II wojny światowej. Do Towarzystwa należy od jego powstania, pracując w Komisji Rewizyjnej. W Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych pełni funkcję prezesa. Inicjator powstania obelisku upamiętniającego żołnierzy 11. Pułku Piechoty i 23. Pułku Artylerii Lekkiej w będzińskich koszarach.

Adam Lazar

04 adam lazar

Urodził się w 1946 roku w Będzinie, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, działacz społeczny i samorządowy, polityk. W latach 2002 – 2006 naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w Będzinie, w latach 2006 – 2010 – Starosta Powiatu Będzińskiego. Inicjator powstania czasopism „Coolturalny Będzin” i „Coolturalny Powiat”, powołania stanowiska powiatowego konserwatora zabytków, a także twórca „Galerii w Starostwie” i szeregu imprez kulturalnych, w tym święta kawy i teatru.

Stanisław Góra

stanislaw gora

Absolwent Politechniki Śląskiej, wykształcił kilka pokoleń zagłębiowskich energetyków. Od 1985 roku Dyrektor Rejonu Energetycznego Będzin, realizator świetlnych iluminacji będzińskiego zamku i kościoła Świętej Trójcy, opracował także koncepcję podświetlenia kościoła na Górze św. Doroty. Wraz z żoną kieruje działaniami będzińskiego oddziału PTTK.

Włodzimierz Wójcik

w_wojcik

 

Urodził się w 1932 roku w Będzinie-Łagiszy. Historyk literatury, krytyk, eseista, autor prac o współczesnej literaturze polskiej, profesor honorowy Uniwersytetu Śląskiego. Wychowawca wielu pokoleń humanistów, prowadził wykłady w Paryżu, Neapolu, Budapeszcie, Ołomuńcu i Wilnie. Autor licznych książek, prac zbiorowych i ponad 200 szkiców popularnonaukowych, wypromował ponad 980 magistrów polonistyki i bibliotekoznawstwa oraz 18 doktorów nauk humanistycznych. Odznaczony nagrodami Ministra Nauki, Rektorów UJ i UŚ, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w 2012 roku.

Bogusław Fornalczyk – Honorowy Obywatel Miasta Będzina

Teodozja Kumor Ormianin

teodozja ormianin

Związana z Towarzystwem od 1991 roku miłośniczka odkrywania historii Będzina, przez szereg lat skarbnik, a następnie wiceprezes TPB. Inicjatorka cyklu „Poznajmy naszych Będzinian”, autorka wystawy „Życie muzyczne w powojennym Będzinie”, wolontariuszka hospicjum domowego Fundacji Pro Salute, niestrudzona organizatorka koncertów na rzecz hospicjów i wiosennych happeningów „Dla Ciebie żonkil dla chorego nadzieja”.

Jerzy Sender

jerzy-senderrip

Zawodowy animator kultury i konferansjer. Wieloletni wiceprezes Towarzystwa, przez wielu nazywany dobrym duchem koncertów Dziękuję Ci Mamo! Przez niemal 15 lat poprowadził lwią część naszych wieczorów klubowych, koncertów i imprez artystycznych. W 2008 roku doprowadził do posadzenia w sąsiedztwie kolumny Sobieskiego szlachetnych dębów – Drzew Pamięci. Na Jego wniosek Towarzystwo zostało uhonorowane Ogólnopolską Nagrodą pierwszego polskiego regionalisty prof. Aleksandra Patkowskiego. Zmarł po wieloletniej i heroicznej walce z chorobą w 2016 roku.

Władysław Skarżyński

michal skarzynski

Urodził się na stacji kolejowej w Dragaczu w 1945 roku. Od lat silnie związany z Będzinem i Zagłębiem Dąbrowskim, współzałożyciel i pierwszy wiceprezes Towarzystwa. W latach 1998-2002 pełnił funkcję prezesa. Współinicjator ustanowienia przez Radę Miejską tytułu Honorowego Obywatela Miasta Będzina. Wspólnie z Wojciechem Hoeftmanem doprowadzili do odsłonięcie pomnika Poległym za Wolną Polskę, zainicjował i przeprowadził także renowację kolumny Jana III Sobieskiego.

 

Waldemar Szydło

waldemar

Przyszedł na świat w okresie okupacji w domu rodzinnym przy ul. Krakowskiej, dorastał w rodzinie zakorzenionej w Będzinie od pokoleń.
Przez wiele lat nauczyciel, później pracownik będzińskiej Fabryki Obuwia „Chełmek” a ostatnio Starostwa Powiatowego.
Jednak najważniejsze w jego życiu były praca społeczna i samorządowa.
Radny Rady miejskiej przez cztery kadencje. W latach 2006 – 2010 jej Przewodniczący.
Po wieloletniej aktywnej działalności w Towarzystwie Przyjaciół Będzina w roku 2004 został Prezesem TPB, pełniąc tę funkcję przez 11 lat – najdłużej w historii stowarzyszenia.
Inicjator wielu cyklicznych wydarzeń min. Będzińska Wigilia, Będzińska Kwesta, Galeria na murach. Pomysłodawca niezliczonej liczby Wieczorów Klubowych.

Jacek Rykała

michal skarzynski

Jacek Rykała. Malarz, poeta.

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie Wydział Grafiki w Katowicach w 1976r.

Jest profesorem zwyczajnym. Na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prowadzi Pracownię Malarstwa.

www.jacekrykala.com