TO BYŁ BARDZO UDANY KONCERT!

Po raz szósty spotkaliśmy się z naszymi mamusiami w gościnnych progach Teatru Dzieci Zagłębia na koncercie „Dziękuję Ci Mamo!”. Można zaryzykować stwierdzenie, że koncert ten na stałe wpisał się w kalendarz kulturalny naszego miasta. W tym roku już przy wejściu mamy zostały powitane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 11: dzieci ze szkolnego wolontariatu obdarowały każdą wchodzącą do teatru mamę pięknym, własnoręcznie wykonanym serduszkiem.

Przy nadkomplecie publiczności koncert rozpoczął występ najmłod­szych uczniów SP nr 11. Martynka sympatycznym wierszykiem za­anonsowała występ taneczny swój i swoich koleżanek i kolegów z zerówki. Dzieci zaprezentowały trzy tańce: Biedroneczki, Grozik i Walczyk dla mamy, przygotowane pod kierunkiem nauczycielek Marii Kowal i Justyny Ziętek-Smoczyńskiej. Gorące brawa publiczności były w pełni zasłużone i zapewne wynagrodziły młodym tancerzom trud przygotowań do występu.

Jak co roku w imieniu organizatorów koncertu życzenia mamom złożyli ks. Mieczysław Miarka, dziekan dekanatu będzińskiego, Ryszard Fornal w imieniu własnym i Prezydenta naszego miasta oraz Waldemar Szydło, prezes TPB. Kolejne życzenia, tym razem zawarte w strofach wiersza Anny German „Dziękuję Mamo”, wyrecytował prowadzący koncert Jerzy Sender, który na ręce swojej mamy, pani Heleny, złożył piękną różę i ucałowania dedykując je wszystkim będzińskim mamom.

Nadszedł czas na prezentację gwiazdy wieczoru, którą w tym roku był Alexander Martinez – finalista programu TVN „Mam talent”. Alexander Martinez w ponad­godzinnym recitalu zaprezentował swoje ogromne możliwości wokalne i niesamowitą skalę głosu, udowadniając ponad wszelkie wątpliwości, że MA TALENT! Gorące brawa pojawiały się niejednokrotnie już po pierwszych taktach największych światowych przebojów muzyki rozrywkowej, z którymi nasz Gość radził sobie znakomicie, nie ustępując ich prawykonaniom. Nic więc dziwnego, że na koniec koncertu publiczność wstając z miejsc dziękowała Alexandrowi i owacyjnymi oklaskami domagała się kolejnych bisów.

Przy wyjściu z sali młodzież z Klubu Absolwenta i wolontariatu szkolnego MZS nr 1 w imieniu organizatorów wręczyła każdej mamie piękną różę. Kolejny koncert możemy z całą pewności zaliczyć do bardzo udanych, o czym świadczyła nie tylko wspaniała atmosfera na sali, ale przede wszystkim zadowolenie i słowa uznania adresatek koncertu przekazywane nam po jego zakończeniu.

Świętując nie zapomnieliśmy o tych, którzy ucierpieli w majowej powodzi, tak więc tegorocznemu koncertowi towarzyszyła zbiórka zorganizowana z inicjatywy wiceprezesa Jerzego Sendera. W jej wyniku, wspólnie z Klubem Absolwenta i wolontariuszami z MZS nr 1 i ze Szkoły Podstawowej nr 11, będzińskie Mamy przekazały 1166 złotych, które decyzją Zarządu uzupełnione ze środków TPB do kwoty 1500 zł przekazaliśmy do PCK.