NIEZWYKŁA Wystawa NIEZWYKŁEGO Artysty

Sobota, 9 października br. z pewnością na długo zapisze się w pamięci wszystkich uczestników wydarzenia artystycznego, jakie miało miejsce w naszym mieście. Wybitny polski artysta multimedialny, będzinianin – Jerzy Kosałka, po raz pierwszy zaprezentował w rodzinnym mieście fragmenty swej wszechstronnej i wielowymiarowej twórczości. Będzińska wystawa dzieł artysty stale mieszkającego we Wrocławiu powstała z inicjatywy i na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Będzina, w ramach cyklu prezentującego twórców wywodzących się z naszego miasta. Projekt ten dofinansował Powiat Będziński ze środków na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wernisaż wystawy, którą będzie można oglądać do końca miesiąca, miał miejsce w kawiarni i foyer Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. Jak to często bywa u Jerzego Kosałki, i tym razem wystawa miała charakter „site-specific”, czyli uwzględniała, czy wręcz wykorzystywała charak­ter, możliwości, ale również ograniczenia miejsca prezentacji. Artysta zaaranżował przestrzeń kawiarni swoimi pracami, zamieniając ją w swoisty klub, CosałCa-Club, w którym między innymi promował swój autorski napój w kilku odmianach, słynną już w świecie „Cosał-Colę”.

Ze względu na szczupłość miejsca i brak możliwości zapewnienia stałej opieki nad eksponatami, artysta zaprezentował tylko kilka obiektów ukazujących szerokie spektrum jego artystycznej działalności. Wystawa była przede wszystkim fotograficzną dokumentacją 30-letniej twórczości artysty. Miejsce prezentacji nie zostało wybrane przypadkowo. W innym czasie, w innej epoce historycznej, w sobotę, 13 października 1973 roku, dokładnie w tym samym miejscu, w teatralnej kawiarni, gdzie miał wówczas swoją siedzibę Klub Studencki „Ethiopus”, Jerzy Kosałka wraz z grupą przyjaciół zainicjował artystyczne przedsięwzięcie znane jako „Wernisaż Grupy MESA”. MESA to Młodzi Entuzjaści Sztuki Afirmatywnej, którą oprócz Kosałki współtworzyli znani dziś i szanowani artyści: Piotr Szmitke, Roman Maciuszkiewicz i Tadeusz Ginko.

Spotkanie z twórczością Jerzego Kosałki miało swój początek na widowni i scenie Teatru Dzieci Zagłębia. Rozpoczął je Jan Kuczyń­ski opowieścią o artyście, jego życiu i dokonaniach twórczych, a przede wszystkim o wyjątkowości fenomenu, jakim we współczesnej sztuce polskiej jest „Jerzy CosałCa”.

Kolejny punkt wieczoru to swoista „podróż w czasie”, jaką prowadzący spotkanie zaproponował uczestnikom. Piotr Szmitke, jeden z „ojców założycieli” i filarów Grupy MESA, przygotował sceniczną opowieść o twórczych poszukiwaniach i wyrafinowanych, filozoficzno-artystycznych dysputach Grupy. Tę opowieść pod enigmatycznym tytułem „Meta-terroryści” brawurowo przedstawili czterej uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Będzinie, którzy pod kierunkiem autora i nauczycielki Pani Barbary Cempury wcielili się w Młodych Entuzjastów Sztuki Afirmatywnej z lat 70-tych ubiegłego wieku.

Jerzy Kosałka, wzruszony i zasko­czony tą niespodzianką, w ramach spontanicznego performensu wycza­rował złotą rybkę, spełniającą „trzy artystyczne życzenia”. Rybka stanęła na wysokości zadania i sprawiła, że w CosałCa Clubie pojawił się… Duet Sol et Luna, czyli dobrze już znani będzińskiej publiczności Mieczysław Eligiusz Litwiński i Saba Zuzanna Krasoczko. Muzycy współpracujący z Kosałką w realizacji wielu artystycznych projektów uświetnili spotkanie krótkim koncertem dedykowanym przyjacielowi.

Poza tym standard – rozmowy, dyskusje, spotkania po latach, wykwintny catering. Ciąg dalszy nastąpi w czwartek, 14 października. Zarząd TPB zaprasza na Wieczór Klubowy, tradycyjnie do Biblioteki Publicznej w Będzinie, na godz. 17.00. W trakcie spotkania Jerzy Kosałka dokona multimedialnej prezentacji swej twórczości. Opowie również o swoich artystycznych i życiowych doświadczeniach, odpowie na pytania, chętnie weźmie udział w dyskusji o sztuce.


Serdecznie zapraszamy!