„ŚWIETNY JERZY” PO RAZ PIERWSZY W BĘDZINIE

„ŚWIETNY JERZY” PO RAZ PIERWSZY W BĘDZINIE

W sobotę, 9 października o godzinie 17.30 w kawiarni i foyer Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana odbędzie się wernisaż wystawy Jerzego Kosałki.

14 października o godzinie 17.00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie artysta dokona przekrojowej multimedialnej prezentacji swojej twórczości.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tych spotkaniach z artystą urodzonym w naszym mieście, który na nasze zaproszenie po raz pierwszy zaprezentuje swoją twórczość w Będzinie.

Jerzy Kosałka, ur. 21 sierpnia 1955 roku w Będzinie, współczesny polski artysta multimedialny. Budując obiekty, makiety, tworząc instalacje, działa w przestrzeni publicznej, sięga po zróżnicowane technologie i media. Uprawia performance, związany jest z ideami sztuki site-specific. Dyplom z malarstwa uzyskał w 1981 r. w PWSSP we Wrocławiu, w pracowni prof. Z. Karpińskiego. W latach 1983-1987, będąc tam zatrudniony jako asystent, dołączył do redakcji studenckiego „Magazynu Psychoaktywego LUXUS”. Po stworzeniu grupy „Legendarny LUXUS” brał aktywny udział w większości jej wystąpień artystycznych.

Jest autorem między innymi pracy „Bitwa pod Kłobuckiem” (1986), która znalazła się w podręczniku do III klasy gimnazjum, między wierszami Broniewskiego i Baczyńskiego. Jego twórczość cechuje duża doza poczucia humoru i ironii, również autoironii, jak w postawionym sobie samemu pomnikowi z podpisem „Kosałce – naród”. Wykorzystał także logo firmy Coca-Cola, przerabiając je na swój podpis – CosałCa.

Wystawia głównie we Wrocławiu, gdzie mieszka, nawiązując do lokalnych wydarzeń i historii. Wystawy poza miejscem zamiesz­kania możliwe są jedynie po gruntownym poznaniu lokalnej specyfiki, gdyż przygoto­wane są każdorazowo specjalnie dla danego miejsca. Z poznaniem specyfiki Będzina Jerzy Kosałka z pewnością nie miał problemu, gdyż z naszym miastem łączą go silne więzy rodzinne i bez wątpienia emocjonalne.

Projekt dofinansowany przez Powiat Będziński ze środków na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.