WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Będzina podjął decyzję o wystawieniu kandydatów TPB do Rady Miejskiej Będzina w zbliżających się Wyborach Samorządowych. W związku z tą decyzją Zarząd powołał Jerzego Sendera – wiceprezesa Zarządu TPB – na pełnomocnika wyborczego, powierzając mu jednocześnie utworzenie sztabu wyborczego i kierowanie jego pracami. Następnie na jego wniosek powołał Zofię Łokas – skarbnika TPB – na pełnomocnika finansowego. Jednocześnie Zarząd ustalił, że liderami w poszczególnych okręgach wyborczych zostaną nasi aktualni radni: Waldemar Szydło, Janusz Herpel, Marek Wieczorek, Marcin Lazar i zobowiązał ich do skompletowania list kandydatów w poszczególnych okręgach wyborczych.

W Wyborach Samorządowych nasi kandydaci wystartują tradycyjnie już pod nazwą:
KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BĘDZINA.