DZIĘKUJEMY!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pamiętając o 20-leciu działalności Towarzystwa Przyjaciół Będzina przesłali nam życzenia i listy gratulacyjne oraz wszystkim, którzy przyjmując nasze zaproszenie wzięli udział w niezapomnianym koncercie jubileuszowym, będącym kulminacyjnym punktem obchodów naszego święta.

Dziękując wszystkim naszym Członkom i Sympatykom, którzy byli świadkami koncertu jubileuszowego, przypominamy jego przebieg w relacji fotograficznej Piotra Szkutnika i Czesława Fornalczyka. Dla tych zaś, którzy nie mogli być obecni na tej wspaniałej imprezie, niech ta relacja będzie rekompensatą i niech opowie, jak świętowaliśmy dwudziestolecie naszego działania dla miasta i jego mieszkańców.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele na Górze Zamkowej, koncelebrowana przez Dziekana Dekanatu Trójcy Przenajświętszej Ks. Prałata Mieczysława Miarkę oraz Księży Kanoników Andrzeja Stępnia i Józefa Stemplewskiego. Ks. Dziekan przekazał serdeczne życzenia od Biskupa sosnowieckiego Ks. dr Grzegorza Kaszaka, który życzył nam wytrwałości i dalszych sukcesów w naszej działalności. W swojej homilii zaś zwrócił uwagę na znaczenie działalności na rzecz środowiska lokalnego, wyczulenia na sprawy łagodzenia nierówności społecznych i bezinteresownego działania na rzecz bliźniego. Ks. Dziekan w ciepłych słowach wyraził się też o wielu inicjatywach TPB, podkreślając ich znaczenie dla naszej małej ojczyzny. Należą do nich Będzińska Wigilia z jej niepowtarzalnym klimatem, koncerty „Dziękuję Ci Mamo”, czy kwesta, która – jak stwierdził z nadzieją – chyba na zawsze wrosła w tradycję obchodów Wszystkich Świętych na będzińskich cmentarzach. Jednocześnie stwierdził, że zaszczytem i ogromną przyjemnością było dla niego pełnienie przez wiele lat patronatu nad niektórymi działaniami Towarzystwa, z czego nie kryje satysfakcji.

Dziękując duszpasterzom za odprawienie mszy Jerzy Sender szczególne słowa podziękowania skierował do Ks. Dziekana, który w tych dniach kończył właśnie 28-letnią posługę duszpasterską w Będzinie, po czym wspólnie z Waldemarem Szydło wręczyli Dziekanowi pamiątkową statuetkę i list gratulacyjny.

Po mszy, całą grupą z naszym sztandarem na czele, udaliśmy się do teatru.

Przy dźwiękach fanfar młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika wprowadziła nasz sztandar na scenę, po czym minutą ciszy uczciliśmy wszystkich nieżyjących członków Towarzystwa.

Przybyłych gości i członków TPB przywitał prowadzący uroczystość Jerzy Sender, który poprosił o zabranie głosu Waldemara Szydło. Prezes przypomniał historię TPB, opowiedział o naszych działaniach na przestrzeni minionych dwóch dekad, starając się podsumować niewątpliwy wkład Towarzystwa w życie kulturalne i społeczne naszego królewskiego grodu.

W imieniu parlamentarzystów głos zabrał Senator RP Zbigniew Szaleniec, który wysoko oceniając naszą działalność podkreślił znaczenie i wpływ wszelkich inicjatyw i działań organizacji pozarządowych na życie i rozwój społeczności lokalnych. Senator przekazał również słowa uznania i życzenia w imieniu Małgorzaty Handzlik – Posła Parlamentu Europejskiego.

Następnie Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Michał Czarski w asyście Krzysztofa Ślaskiego i Piotra Zarzyckiego – Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego i członków kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” – dokonał dekoracji wyróżnionych nią członków TPB.

Złote Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” otrzymali: Teodozja Kumor-Ormianin, Halina Szastak, Sylwester Pleszkun i Bolesław Szkuta. Srebrne Odznaki otrzymali: Aleksandra Kolbuszewska, Zbigniew Zawiślak, Marcin Lazar, Andrzej Lachiewicz i Michał Jantos. W imieniu odznaczonych podziękował Sylwester Pleszkun.

Przewodniczący Michał Czarski, gratulując odznaczonym oraz całemu Towarzystwu, podkreślił w swym wystąpieniu fakt, iż TPB, będące rówieśnikiem Samorządu Terytorialnego III RP, ma ogromny wpływ na rozwój aktywności społecznej i kształtowanie obrazu naszej małej ojczyzny. Michał Czarski przekazał nam również życzenia i gratulacje w imieniu Marszałka Województwa i Wojewody Śląskiego.

Związany z nami wieloletnią współpracą i „Certyfikatem Alianta” Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych postanowił z okazji jubileuszu uhonorować za okazywaną pomoc i zasługi w popularyzowaniu i utrwalaniu pamięci o ludziach i czynie zbrojnym członków TPB i ZKRPiBWP.

Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich RP otrzymali: por. weteran Stefan Gruszka, por. weteran Marian Stawecki, por. weteran Witold Śliwka, Ryszard Fornal, Władysław Skarżyński i Roman Szenk. Złotą odznakę Za Zasługi dla ZKRPiBWP wyróżniony został Prezes TPB Waldemar Szydło. Odznaczenia wręczył Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Środowiskowej Synów Pułku, płk. Józef Wysocki, w asyście Henryka Smogóra – Prezesa Koła Miejskiego ZKRPiBWP w Będzinie. W imieniu odznaczonych podziękował Władysław Michał Skarżyński.

Następnie na scenie pojawił się Dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia, Dariusz Wiktorowicz. Poinformował, że działając z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego pragnie wręczyć złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą Minister przyznał Jerzemu Senderowi, Wiceprezesowi Zarządu TPB, w uznaniu jego dotychczasowej działalności na niwie kultury.

Po tym miłym i doniosłym akcencie prowadzący uroczystość poprosił o zabranie głosu Prezydenta Będzina Radosław Barana. Prezydent doceniając rolę, jaką TPB odgrywa w życiu Będzina przekazał na ręce naszego prezesa kwiaty i swe najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich członków Towarzystwa, z którym, jak podkreślił, związany jest od początku pełnienia swej zaszczytnej służby dla miasta i którego od kilku lat jest również członkiem.

Kolejne życzenia i list gratulacyjny przekazali na ręce Prezesa Starosta Będziński Adam Lazar i Przewodniczący Rady Powiatu Emil Bystrowski. Gratulując dotychczasowych osiągnięć, życzyli nam, by nasze dalsze działania były równie atrakcyjne i zawsze przynosiły satysfakcję i korzyści społeczności lokalnej, tak jak w minionym dwudziestoleciu.

Na zakończenie tej części wieczoru Jerzy Sender poprosił o zabranie głosu panią Barbarę Dolniak. Pani Barbara wspominała, jak jej tragicznie zmarły mąż cenił sobie przynależność do Towarzystwa, jak ważny był dla niego coroczny udział w kweście i jak pozytywnie wyrażał się zawsze o działaniach i imprezach TPB, podkreślając ich miły i niepowtarzalny klimat.

Przy dźwiękach hejnału będzińskiego poczet sztandarowy wyprowadził nasz sztandar.

Dalszą część wieczoru wypełnił występ młodej, utalentowanej wokalistki Marceliny Stoszek, której akompaniował Andrzej Waśniewski. Marcelina Stoszek jest tegoroczną absolwentką Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Wokalistka, która łączy w sobie urodę, wdzięk, pasję, piękną barwę głosu, umiejętności wokalne oraz pomysł na muzykę, na pytanie „czym jest dla Ciebie możliwość śpiewania?” odpowiada: „spełnianiem się, rozrywką, relaksem, przyjemnością i wyzwaniem”. Tego wszystkiego byliśmy świadkami w trakcie blisko godzinnego występu Marceliny Stoszek, która zaprezentowała nam swoje wersje przebojów mistrzów światowego formatu. I tak mogliśmy usłyszeć covery przebojów Toma Waitsa, Louisa Armstronga oraz dam światowych scen – Eryki Badu, Jill Scott i Elli Fitzgerald. Marcelina zaprezentowała nam także próbki swojej twórczości, które znajdą się na będącej w przygotowaniu jej autorskiej płycie.

Dając chwilę odpoczynku naszej Gwieździe Wieczoru, Jerzy Sender wspólnie z Marcinem Lazarem przedstawili przekazane na nasz adres i wpisane do pamiątkowej księgi jubileuszów życzenia i gratulacje.

Na zakończenie koncertu zaprezentowane zostało wydawnictwo okolicznościowe pt. „Księga dwudziestolecia”, którą na wręczyliśmy każdemu uczestnikowi naszego jubileuszu.

Po koncercie wszyscy spotkaliśmy się na przygotowanym w kawiarni i foyer teatru poczęstunku, gdzie toast za minione 20 lat oraz za pomysły i pomyślność na kolejne wzniósł prezes Waldemar Szydło.

Wspomnieniom i pomysłom praktycznie nie było końca, tym bardziej, że jak zwykle gościnna Dyrekcja i pracownicy teatru nie zakreślili nam żadnych ram czasowych, za co też w tym miejscu serdecznie dziękujemy.

…i ja tam byłem…
JurSen