Zarząd się ukonstytuował.

5 Kwietna 2018 odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu stowarzyszenia.

Członkowie Zarządu wybrali w tajnym głosowaniu Prezesa TPB oraz członków prezydium.

Władze Towarzystwa na najbliższe cztery lata to:


Prezydium

Prezes: Marcin Lazar

Wiceprezes: Halina Szastak

Wiceprezes: Grzegorz Pawlak

Skarbnik : Henryka Ziółkowska

Sekretarz: Regina Przybyła
Członkowie Zarządu:

  • Mateusz Białas
  • Sławomir Brodziński
  • Tadeusz Kowal
  • Andrzej Gryska
  • Bożena Gut
  • Michał Fiuk
  • Olga Lubecka
  • Janusz Marzec
  • Olga Pasamonik
  • Marek Popielecki