Nowy Zarząd TPB

Zawyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Towarzystwa Przyjaciół Będzina przeszło do historii.
Członkowie TPB wybrali nowy zarząd w składzie:


Marcin Lazar

Halina Szastak

Henryka Ziolkowska

Regina Przybyła

Grzegorz Pawlak

Mateusz Białas

Olga Pasamonik

Olga Lubecka

Bożena Gut

Marek Popielecki

Michał Fiuk

Andrzej Gryska

Sławomir Brodzinski

Tadeusz Kowal

Janusz Marzec