Zaproszenie

Stowarzyszenie Ratujmy Kościół na Górce
serdecznie zaprasza na uroczystość
714. rocznicy urodzin i 691. rocznicy koronacji Kazimierza III Wielkiego, założyciela Będzina
25 kwietnia, w czwartek, w Będzinie

18:00 – Msza święta w kościele Świętej Trójcy przy ul. Plebańskiej w intencjji Kazimierza Wielkiego z fragmentem opisu narodzin i koronacji króla według „Roczników, czyli Kronik sławnego Królestwa Polskiego” Jana Długosza

19:00 – złożenie kwiatów przed obeliskiem poświęconym Kazimierzowi Wielkiemu na placu ks. prał. Mieczysława Zawadzkiego

STOWARZYSZENIE
ratujmy kościół na górce
W BĘDZINIE

Foto: Będzin w starej i nowej fotografii .