Vivat Maj! Trzeci Maj!

Trzeciego Maja w Będzinie miały miejsce uroczystości związane z 231. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody były połączone z pośmiertnym nadaniem stopnia podporucznika Józefowi Pawlikowi, żołnierzowi Armiii Krajowej. Uroczystości przy pomniku na placu 3 maja poprzedziła Msza Święta w kościele […]