Za nami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków!

Za nami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwo Przyjaciół Będzina!
 
Spotkanie miało charakter sprawozdawczy za okres od 31 marca 2022r. do 30 marca 2023r.
 
Miło nam poinformować, iż Zarząd TPB otrzymał absolutorium od Walnego Zgromadzenia.
 
Przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia wręczono dwie Statuetki Honorowe „Przyjaciel Będzina” w kategorii będziński społecznik, a otrzymali je: Henryka Ziółkowska – od 10 lat skarbniczka naszego Towarzystwa i wiceprezes Zarządu TPB Marek Popielecki, niestrudzony koordynator organizacji lwiej części naszych imprez.
 
Serdecznie Gratulujemy Laureatom!
 
 
Foto: Roman Kowenia