XVII Koncert „Dziękuję Ci Mamo” za nami!

22 maja odbył się XVII Koncert z cyklu „Dziękuję Ci Mamo”. Koncert odbył się w Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie im. Stefana Żeromskiego.

Nasze wydarzenie objęli w tym roku patronatem: Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski oraz Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.

XVII edycję Koncertu „Dziękuję Ci Mamo” uświetnił występ zespołu DUO Performance w składzie: Monika  Biederman-Pers(sopran), Piotr Karzełek(baryton), Mateusz Dudek(akordeon) oraz Wojciech Marcinowski (skrzypce).
 Już tradycyjnie koncert poprowadził Ks. Profesor Paweł Sobierajski, który podczas koncertu odebrał z rąk Prezesa TPB Marcina Lazara statuetkę „Przyjaciel Będzina”. 
 
W koncercie wzięło udział 150 Drogich Mam.
Serdecznie Dziękujemy za obecność!
 
Foto: Wojciech Borkowski
 
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu miasta Będzina.
Projekt dofinasowany przez Powiat Będziński ze środków na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.