XVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego

22 czerwca 2022 roku uczestniczyliśmy w XVI Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.
 
Zgromadzenie odbyło się w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie. Towarzystwo Przyjaciół Będzina reprezentowali: Prezes Zarządu Marcin Lazar oraz Sekretarz Zarządu Piotr Podsiadło. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia otrzymali w prezencie od TPB pamiątkowe publikacje.
 
Miasto Będzin jest członkiem stowarzyszenia od 2018 roku, podczas Zgromadzenia reprezentowała miasto Pani Wiceprezydent Aneta Witkowska – Złocka.
Poza naszym miastem członkami Stowarzyszenia (z Będzina) są Panowie Sławomir Brodziński oraz Wojciech Borkowski – członkowie Towarzystwo Przyjaciół Będzina.
 
Dziękujęmy za zaproszenie Prezesowi SKKW Eugeniuszowi Gołembiewskiemu oraz Gartulujemy uzyskanego absolutorium!