W środę odbędzie się XIX Będzińska Kwesta!

Towarzystwo Przyjaciół Będzina od 2004 roku organizuje zbiórki na rzecz ratowania zabytków najstarszej będzińskiej nekropolii. Kwesta 1 listopada tradycyjnie prowadzona jest na trzech cmentarzach: na Górze Zamkowej, komunalnym i przy ul. Krakowskiej. Dotychczas udało się zebrać kwotę ponad 374 tysięcy złotych i poddać kompleksowej renowacji dwadzieścia zabytkowych grobowców.

Ze środków zebranych w ubiegłym roku udało się odnowić grób Daniela Kajdy i Mariana Adamczyka – ofiar tragicznej manifestacji robotniczej na Ksawerze z 1932 roku.

W 2023 roku kwestujemy na rzecz renowacji nagrobka zmarłego w 1917 roku Mieciunia (pisownia oryginalna) Ciszka. Grób stoi przy głównej alei w górnej części cmentarza, u stóp kaplicy św. Tomasza. Pomnik zdobi rzeźba na postumencie w formie stylizowanego usypiska głazów wraz
z dwiema płaskorzeźbami z motywem floralnym. Poniżej płyta z rymowaną inskrypcją: „Czy nie za wcześnie o Boże, śmierć nam to dziecię skosiła, zimna mogiłą szczęście nam skryła, smutki i żałość
w sercu zostawiła”
. Powyżej, na jednym z centralnych kamieni, ryta inskrypcja o pochowanej osobie i dacie jej przedwczesnej śmierci. Nagrobek wieńczy częściowo zachowana postać aniołka.
Pomnik ufundowany przez rodziców wyszedł z pracowni F. Fochtmana z Dąbrowy Górniczej.

Dziękujemy za Państwa hojność okazywaną przez lata trwania naszej akcji. Zapewniamy,
że każda ofiarowana złotówka była i będzie dobrze wykorzystana.