Vivat Maj! Trzeci Maj!

Trzeciego Maja w Będzinie miały miejsce uroczystości związane z 231. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Obchody były połączone z pośmiertnym nadaniem stopnia podporucznika Józefowi Pawlikowi, żołnierzowi Armiii Krajowej.

Uroczystości przy pomniku na placu 3 maja poprzedziła Msza Święta w kościele Świętej Trójcy, której przewodniczyli ks. Paweł Rozpiątkowski oraz ks. Andrzej Stępień. 

W uroczystościach brał udział Poczet Sztandarowy Towarzystwa Przyjaciół Będzina wraz z delegacją, która złożyła kwiaty pod pomnikiem „Poległym za Wolną Polskę”.

Po uroczystościach cżłonkowie Towarzystwa Przyjaciół Będzina, którzy reprezentowali różne organizacje, zrobili wspólne, pamiątkowe zdjęcie.