Szabas w Bramie Cukermana

W piątkowy wieczór 8 września 2017 członkowie Towarzystwa Przyjaciół Będzina uczestniczyli w kolacji szabasowej zorganizowanej przez Fundację Brama Cukermana w jej siedzibie, czyli dawnym domu modlitwy w kamienicy Cukermanów.

Spotkanie było doskonałą okazją do poznania tradycji szabasowych, spotkania z delegacją Światowego Związku Żydów Zagłębia, z przewodniczącym Związku na czele, a także do nawiązania nowych i odświeżenia wcześniej zadzierzgniętych kontaktów. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od Towarzystwa zestawy pocztówek z serii „Będzin dawniej i dziś”.