Majówka 2019

W dniu 11 maja członkowie Towarzystwa Przyjaciół Będzina uczestniczyli w tradycyjnej majówce. Tym razem byliśmy w najstarszym w Polsce opactwie cystersów w Jędrzejowie. W muzeum wsi kieleckiej w Tokarni zwiedzaliśmy zachowane XVIII  i XIX wieczne obiekty takie jak dwór, szkoła, […]

V Będziński Spacer Fotograficzny

27 kwietnia 2019 – V Będziński Spacer Fotograficzny, pomimo niesprzyjających warunków meteorologicznych odbył się i przeszedł już do historii. Pozostały po nim wspomnienia i fotografie. Wszystkim sympatykom dziękujemy za dużą determinację w walce z deszczem i udział w spacerze. Dziękujemy […]

Majówka z Towarzystwem

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków w dniu 11 maja 2019 roku ma Majówkę z Towarzystwem Przyjaciół Będzina, W programie: Klasztor Cystersów w Jędrzejowie Skansen Muzeum Wsi Kieleckiej Tokarnia Zamek Chęciny Zbiórka o godzinie 7:45 Przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej […]

Walne Zgromadzenie członków TPB

21 marca w Miejskiej Bibliotece odbyło się kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków TPB. Przyjęto wszelki materiały sprawozdawcze Zarządu i Komisji Rewizyjnej udzielając absolutorium Zarządowi, budżet TPB na nowy rok oraz postanowiono o przyznaniu tytułu członka Honorowego TPB Panom Zbigniewowi Zawiślakowi […]