XVI Będzińska Kwesta

W 2019 roku wolontariusze Towarzystwo Przyjaciół Będzina kwestowali przez trzy kolejne dni, 1go, 2go i 3go listopada, a efektem ich pracy i zaangażowania oraz ofiarności osób odwiedzających w Będzinie groby swych bliskich była rekordowa kwota zbiórki – 31 481 złotych i […]

Inauguracja Roku Kulturalnego

26 września 2019 r w Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie zorganizowaliśmy jedna z najważniejszych uroczystości Towarzystwa Przyjaciół Będzina – uhonorowanie tych obywateli naszego miasta, którzy swoja aktywnością pozostawili “swój ślad na ziemi” oraz rozpoczęcie kolejnego Roku Kulturalnego. Podczas […]