Zarząd się ukonstytuował.

5 Kwietna 2018 odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu stowarzyszenia. Członkowie Zarządu wybrali w tajnym głosowaniu Prezesa TPB oraz członków prezydium. Władze Towarzystwa na najbliższe cztery lata to: Prezydium Prezes: Marcin Lazar Wiceprezes: Halina Szastak Wiceprezes: Grzegorz Pawlak Skarbnik : […]

Nowy Zarząd TPB

Zawyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Towarzystwa Przyjaciół Będzina przeszło do historii. Członkowie TPB wybrali nowy zarząd w składzie: Marcin Lazar Halina Szastak Henryka Ziolkowska Regina Przybyła Grzegorz Pawlak Mateusz Białas Olga Pasamonik Olga Lubecka Bożena Gut Marek Popielecki […]

Promocja Kalendarza TPB

Styczniowy Wieczór Klubowy był okazją do podsumowania roku 2017 i spotkania z  artystą malarzem Czesławem Gałużnym. Autorem pracy zdobiącej  tegoroczną edycje Kalendarze TPB Spotkanie miało formę wieczoru autorskiego artysty połączonego z wystawą jego pasteli, których głównym motywem były widoki Będzina. […]