Obchody kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w cieniu pandemii

Bez uroczystej Mszy Świętej, bez pocztów sztandarowych i tradycyjnego pochodu ulicami miasta, wreszcie bez okolicznościowych wystąpień, za to niezmiennie u stóp pomnika wystawionego przez nasze Towarzystwo, a dedykowanego Poległym za Wolną Polskę.

3 maja 2021 roku delegacje parlamentarzystów, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, harcerstwa i zakładów pracy składały przez cały dzień symboliczne wiązanki na Placu 3-go Maja.

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Będzina kwiaty złożyli – Bożena Staszewska, Halina Szastak i Marcin Lazar.