Informacja dotycząca Walnego Zgromadzenia Członków TPB

Szanowni Państwo, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Będzina

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd TPB ramowy planem pracy Towarzystwa na 2021 rok planujemy organizację Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego na dzień 17 czerwca b.r. zgodnie z obowiązującymi w czasie pandemii w tym zakresie przepisami prawa.

W statutowym terminie zostanie Państwu dostarczone powiadomienie o przedmiotowym zgromadzeniu wraz z porządkiem obrad.

Jednocześnie informujemy, że już mogą Państwo zapoznać się z treścią materiałów sprawozdawczych, jak i projektami uchwał, złożonymi w naszej siedzibie, po uprzednim skontaktowaniu się z Zarządem TPB.

Ramowy plan pracy Towarzystwa na 2021 rok dostępny jest na stronie www.towarzystwo.bedzin.pl, istnieje także możliwość pobrania go w wersji drukowanej w naszej siedzibie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji

Zarząd TPB