Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzeni Członków

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Będzina, działając na podstawie § 20 Statutu, zwołuje na dzień 30 lipca 2020 roku, na godzinę 16:30
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków o charakterze sprawozdawczym za okres od 21 marca 2019 do 19 marca 2020, które odbędzie się na dziedzińcu Ośrodka Kultury w Będzine
przy ulicy Małachowskiego 43

Prosimy o zapoznanie się z materiałami na Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków TPB

Zawiadomienie o Walnym Zwyczajnym Zgromadzeniu Członków TPB

Projekty uchwał

wskazówki