Komunikat w sprawie Kwesty

Szanowni Państwo!

Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną w Zagłębiu Dąbrowskim i w całej Polsce,
w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, podjęliśmy niezwykle trudną decyzję o rezygnacji w tym roku z przeprowadzenia kwest na rzecz ratowania zabytkowych grobowców w Będzinie i Czeladzi.

Decyzję o odwołaniu w tym roku obu zbiórek publicznych, z uwagi na gotowość i duże zaangażowanie wolontariuszy kwesty, powzięliśmy ze smutkiem, jednak w głębokim przekonaniu, że tak trzeba.

W tym miejscu pragniemy podziękować z całego serca wszystkim zaangażowanym w organizację obu zbiórek i naszym wolontariuszom. W tych niełatwych czasach życzymy wszystkim Państwu dużo zdrowia i wytrwałości.

 

Marcin Lazar

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Będzina

Iwona Szaleniec

Społeczny Komitet Odnowy Czeladzkich Nagrobków „Pro Memoria”