V Będziński Spacer Fotograficzny

27 kwietnia 2019 – V Będziński Spacer Fotograficzny, pomimo niesprzyjających warunków meteorologicznych odbył się i przeszedł już do historii. Pozostały po nim wspomnienia i fotografie. Wszystkim sympatykom dziękujemy za dużą determinację w walce z deszczem i udział w spacerze. Dziękujemy […]

Walne Zgromadzenie członków TPB

21 marca w Miejskiej Bibliotece odbyło się kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków TPB. Przyjęto wszelki materiały sprawozdawcze Zarządu i Komisji Rewizyjnej udzielając absolutorium Zarządowi, budżet TPB na nowy rok oraz postanowiono o przyznaniu tytułu członka Honorowego TPB Panom Zbigniewowi Zawiślakowi […]