To czym oddychamy, zależy od Ciebie!

30 stycznia, na zaproszenie Pani Profesor Iwony Jelonek, członkowie i sympatycy TPB odwiedzili gmach Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.

Wieczór klubowy wypełniły niezwykle ciekawy wykład oraz zwiedzanie ekspozycji wydziałowego muzeum.

Biomasa holoceńska & biomasa karbońska to zaledwie około 340 milionów lat jakie dzielą je od siebie. Jednak obie biomasy były w przeszłości zielone w co jest nam trudno uwierzyć. Patrząc na węgiel kamienny widzimy czarną, brudzącą bryłę w niczym nie przypominającą zieloną biomasę a co ciekawsze tak na prawdę to nie jest on czarny tym bardziej zielony tylko jest biały jak śnieg gdy tylko popatrzymy na niego przy użyciu mikroskopu. Podczas wykładu zaprezentowano genezę paliw kopalnych, przedstawiono odnawialne źródła energii w czystej postaci jaką jest biomas. Omówiono zanieczyszczenia jakie występują w paliwach stałych za pomocą analizy petrograficznej, które na etapie produkcji zostają usunięte praktycznie w 90-95%. Zwrócono szczególną uwagę, że jakości paliwa jakie stosujemy w indywidualnych gospodarstwach domowych, zależy czy w sezonie grzewczym możemy odetchnąć pełną piersią bez obaw.

W imprezie udział wzięło 40 osób.