XVI Będzińska Kwesta

W 2019 roku wolontariusze Towarzystwo Przyjaciół Będzina kwestowali przez trzy kolejne dni, 1go, 2go i 3go listopada, a efektem ich pracy i zaangażowania oraz ofiarności osób odwiedzających w Będzinie groby swych bliskich była rekordowa kwota zbiórki – 31 481 złotych i 77 groszy

TPB od 2004 roku organizuje zbiórki na rzecz ratowania zabytków najstarszej będzińskiej nekropolii pod patronatem Biskupa Sosnowieckiego. Kwesta prowadzona jest na cmentarzach na Górze Zamkowej, komunalnym i przy ul. Krakowskiej.

Nasza inicjatywa pokazała wielką ofiarność osób odwiedzających tu miejsca wiecznego spoczynku swoich bliskich. Dotychczas udało się zebrać kwotę niemal 300 tysięcy złotych! Dzięki tym środkom poddaliśmy kompleksowej renowacji już 17 zabytkowych grobowców.

Ze środków zebranych podczas kwesty 2019 planujemy odnowić grób skrywający szczątki czterech zagłębiowskich socjalistów rozstrzelanych we wrześniu 1906 roku. Franciszek Supernak, Józef Zając, Józef Bębas i Teofil Jędrusik zostali odznaczeni pośmiertnie przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego Krzyżami Niepodległości z Mieczami „przyznawanymi tym, którzy walczyli z bronią w ręku o niepodległość ojczyzny…”. Pomnik, znajdujący się w dolnej części cmentarza na Górze Zamkowej, powstał w 1938 roku staraniem Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych, najprawdopodobniej w związku z nadaniem wspomnianego odznaczenia.

Pozostałą część zebranej kwoty planujemy przeznaczyć na sfinansowanie dalszych zabiegów konserwatorskich zabezpieczających dotychczas odnowione przez nas grobowce.

Dziękujemy za Państwa hojność okazywaną przez 15 lat trwania naszej akcji. Zapewniamy, że każda ofiarowana złotówka była i będzie dobrze wykorzystana.