Spacer Pamięci „Zasłużeni dla miasta i regionu”

Przewodnik turystyczny Andrzej Ciepał oraz Towarzystwo Przyjaciół Będzina zapraszają na spacer pamięci po będzińskiej nekropolii "Zasłużeni dla miasta i regionu".
Spacer pod patronatem TPB odbędzie się 4 listopada 2017 r. (sobota) od godz. 10.
Zbiórka przy wejściu na będziński cmentarz parafii św. Trójcy przy ul. Górnej (w pobliżu kaplicy św. Tomasza). Znicze mile widziane.