Spacer Pamięci „Zasłużeni dla miasta i regionu”

Przewodnik turystyczny Andrzej Ciepał oraz Towarzystwo Przyjaciół Będzina
zapraszają na spacer pamięci po będzińskiej nekropolii „Zasłużeni dla miasta i regionu”.

Spacer pod patronatem TPB odbędzie się 4 listopada 2017 r. (sobota) od godz. 10.

Zbiórka przy wejściu na będziński cmentarz parafii św. Trójcy przy ul. Górnej (w pobliżu kaplicy św. Tomasza).
Znicze mile widziane.