Wieczór poświecony Legendom

Listopadowy czwartkowy Wieczór Klubowy zorganizowaliśmy w niezwykle urokliwych wnętrzach Pałacu Mieroszewskich na Gzichowie 24 listopada b.r.

Spotkanie rozpoczęły obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, którego celem było dokonanie zmian w statucie TPB, tak by umożliwić Zarządowi dalsze starania o przyznanie Towarzystwu statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Drugą cześć wieczoru wypełniły wspomnienia osoby i dokonań Śp. Waldemara Szydło – wielkiego przyjaciela Będzina, działacza, społecznika i samorządowca, przez 11 lat prezesa naszego Towarzystwa. Zarówno prezes Marcin Lazar, jak i przybyły specjalnie z tej okazji do Będzina Honorowy Obywatel Miasta i Członek Honorowy naszego Towarzystwa dyrektor Sławomir Pietras, wspominali tę wyjątkową i barwną postać.

W marcu bieżącego roku Walne Zgromadzenie Członków TPB jednogłośnie przyjęło wniosek o nadaniu Waldemarowi Szydło tytułu Członka Honorowego Towarzystwa Przyjaciół Będzina. Dzisiejszy Wieczór Klubowy – podkreślił prezes Lazar, zorganizowany w tych pięknych wnętrzach, miał być dedykowany przede wszystkim Waldemarowi, a jego kulminacją miała być uroczystość wręczenia tytułu i medalu Członka Honorowego. Niestety, w dniu wczorajszym, podczas pogrzebu naszego Przyjaciela, to najwyższe odznaczenie przewidziane statutem TPB, odebrała rodzina Waldka.

Nie ma wśród nas naszego kolegi, ale jesteśmy my – za co wszystkim Wam dziękuję, zarówno w imieniu własnym, jak i rodziny Waldemara. Życie toczyć musi się dalej! Dlatego tak jak – jestem przekonany – życzyłby tego sobie prezes Szydło, działajmy dalej dla miasta i mieszkańców.

W ten sposób płynnie przeszliśmy do trzeciej części wieczoru, którą wypełniła rozmowa z Bernardem Szczechem, autorem kolejnej publikacji wydanej staraniem Towarzystwa, przy wydatnym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. „Legendy i podania pogranicza małopolsko – śląskiego” to unikatowe opracowanie literatury mówionej z terenów wschodnich rubieży Górnego Śląska oraz zachodniej Małopolski. Każdy z uczestników spotkania otrzymał bezpłatnie egzemplarz „Legend…” z autografem Pana Bernarda.

Na zakończenie członkowie i sympatycy TPB spotkali się przy małym co nieco i dobrej kawie rozmawiając o Legendach pogranicza – tych sprzed wieków oraz o legendzie całkiem młodej, legendzie wielkiego miłośnika wszystkiego co będzińskie, śp. Waldemara Szydło.