Walne Zgromadzenie członków TPB

21 marca w Miejskiej Bibliotece odbyło się kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków TPB.

Przyjęto wszelki materiały sprawozdawcze Zarządu i Komisji Rewizyjnej udzielając absolutorium Zarządowi, budżet TPB na nowy rok oraz postanowiono o przyznaniu tytułu członka Honorowego TPB Panom Zbigniewowi Zawiślakowi i Markowi Paskowi.