XVII Kwesta

Towarzystwo Przyjaciół Będzina pod patronatem Biskupa Sosnowieckiego od 2004 roku organizuje zbiórki na rzecz ratowania zabytków najstarszej będzińskiej nekropolii. Kwesta tradycyjnie prowadzona jest na trzech cmentarzach: na Górze Zamkowej, komunalnym i przy ul. Krakowskiej.

Nasza inicjatywa pokazała wielką ofiarność osób odwiedzających tu miejsca wiecznego spoczynku swoich bliskich. Dotychczas udało się zebrać kwotę niemal 330 tysięcy złotych i poddać kompleksowej renowacji 18 zabytkowych grobowców.

Ze środków zebranych podczas kwesty w 2019 roku udało się odnowić grób socjalistów rozstrzelanych w 1906 roku i pośmiertnie odznaczonych przez Prezydenta Ignacego Mościckiego Krzyżami Niepodległości z Mieczami, a także sfinansować wtórne zabiegi konserwatorskie przy grobowcu Jakuba i Katarzyny Chorzelskich. W ubiegłym roku pandemia niestety uniemożliwiła nam prowadzenie naszej akcji, jednak mimo tego postanowiliśmy rozpocząć prace konserwatorskie przy kolejnym obiekcie, któremu dedykujemy tegoroczną zbiórkę.

Tym razem kwestujemy na rzecz renowacji grobu harcerzy z Ksawery znajdującego się w dojnej części cmentarza. Wykonany po 1925 roku nagrobek o cechach zabytkowych skrywa doczesne szczątki rodzeństwa Niemców, przedwcześnie zmarłych – Stasi (w wieku 11 lat) i Janka (w wieku 22 lat). Zachowały się medaliony z wizerunkami tych młodych ludzi, których pasją było harcerstwo, toteż nagrobek wystawiony staraniem rodziców zdobi krzyż z lilią i harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!  Drugim celem tegorocznej zbiórki jest remont nagrobka harcmistrza, pedagoga, kierownika, a później  dyrektora szkoły na Ksawerze – Franciszka Oruby.

 Dziękujemy za Państwa hojność okazywaną przez lata trwania naszej akcji. Zapewniamy, że każda ofiarowana złotówka była i będzie dobrze wykorzystana.

 

Towarzystwo Przyjaciół Będzina