NAGRODA SAMORZĄDOWA IM. NORBERTA BARLICKIEGO DLA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ BĘDZINA

Towarzystwo Przyjaciół Będzina otrzymało Nagrodę Samorządową im. Norberta Barlickiego za 2020 r., przyznawaną przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska. Nagroda zbiegła się z Jubileuszem 30-lecia Towarzystwa. Na uroczystej Gali Nagrody w Krakowie, która wskutek pandemii odbyła się z rocznym opóźnieniem, nagrodę z rąk Jacka Majchrowskiego, Prezesa Stowarzyszenia odebrał Marcin Lazar, Prezes Towarzystwa.

Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska powstało w 2008 r. i jest ogólnopolską organizacją pozarządową zrzeszającą osoby, które pełnią lub pełniły funkcje publiczne pochodzące z wyboru w samorządzie terytorialnym.

Nagroda Samorządowa im. Norberta Barlickiego została ustanowiona przez Stowarzyszenie w 2011 r. Przyznawana jest w siedmiu kategoriach osobom fizycznym i prawnym związanym z samorządem terytorialnym za działania na rzecz wspólnot samorządowych w Polsce.

W imieniu Stowarzyszenia Nagrodę przyznaje Kapituła działająca pod przewodnictwem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Prezesa Stowarzyszenia.

Patronem Nagrody jest Norbert Barlicki, członek Polskiej Partii Socjalistycznej, uczestnik walk niepodległościowych, radny w Warszawie, Poseł na Sejm RP, minister Rządu RP. Jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przygotowywał pierwsze w niepodległej Polsce przepisy prawne dotyczące samorządu terytorialnego. W 1937 r. został wybrany Prezydentem Łodzi, ale objęcie stanowiska zablokował rząd sanacyjny. W czasie II wojny światowej aktywnie uczestniczył w działaniach ruchu oporu, aresztowany przez Niemców, zamordowany w 1941 r. w obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau.

Dotychczas wśród laureatów Nagrody znaleźli się m.in. w 2012 r. w kategorii – Całokształt Działalności Samorządowej Michał Czarski, wówczas Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, w 2015 r. w kategorii – Jednostka Samorządu Terytorialnego Miasto Będzin, w 2018 r. w kategorii – Samorząd Województwa Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, ówczesna Członek Zarządu Województwa Śląskiego, a w tym roku w kategorii – Samorząd Miejski Łukasz Komoniewski, Prezydent Będzina i Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego w kategorii – Organizacja Pozarządowa.