Inauguracja Roku Kulturalnego

26 września 2019 r w Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie zorganizowaliśmy jedna z najważniejszych uroczystości Towarzystwa Przyjaciół Będzina – uhonorowanie tych obywateli naszego miasta, którzy swoja aktywnością pozostawili “swój ślad na ziemi” oraz rozpoczęcie kolejnego Roku Kulturalnego.

Podczas dorocznej Inauguracji Roku Kulturalnego TPB statuetka za zasługi w pracy społecznej na rzecz TPB otrzymał Pan Janusz Marzec wyróżniający się członek Zarządu TPB, człowiek który wiele lat aktywnie wspierał wszystkie zadania Towarzystwa.

Medalem „Honorowy Członek Towarzystwa Przyjaciół Będzina” został uhonorowany Pan Zbigniew Zawiślak współtwórca TPB 29 lat temu, a obecnie członek Komisji Rewizyjnej.

W Będzinie pan Zbigniew jest znanym i uznanym Prezesem PSS Społem byłym kierownikiem działu konstrukcyjnego nie istniejącej już Fabryki Pilników, tu uznanym autorem wielu patentów. P. Zawiślak był też współorganizatorem Targów Wynalazczości organizowanych w końcu lat siedemdziesiątych w III LO w Będzinie.

Podczas spotkania z uczestnikami uroczystości, w rozmowie prowadzonej przez Sławomira Brodzińskiego Zbigniew Zawiślak opowiedział o doświadczeniach wojennych, o radościach i trudach lat minionych.

Do dziś jest aktywnym działaczem będzińskiej lewicy, bo jak sam powiedział „zony i partii się nie zmienia”.

Na koniec zaprezentował swoje wiersze pełne miłości do żony i ojczyzny.

Statuetkę dla Pana Janusza Marca i Medal dla Zbigniewa Zawiślaka w imieniu TPB wręczył Prezes TPB Pan Marcin Lazar.

Gratulacje uhonorowanym złożyli wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak, pełnomocnik Prezydenta Będzina Rafała Adamczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Sosnowca Mateusz Bochenek oraz przyjaciele i znajomi obecni na spotkaniu.

Przepiękną oprawę muzyczna wydarzenia zapewniło nam znakomite trio Julia Pasternak, Magdalena Bąk i Joanna Cichońska.

A w kuluarach uhonorowani zaproponowali zebranym ciasteczka i mile rozmowy.

Bożena Staszewska