Wydawnictwa

Wydawnictwa własne Towarzystwa Przyjaciół Będzina * 16 kalendarzy ściennych z artystycznymi wizjami krajobrazu Będzina i jego najpiękniejszymi zabytkowymi obiektami, * 25 katalogów wystaw artystycznych regionalnych artystów [malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, fotografia] połączonych z wernisażami w klubie „Pod Sową„ MiPBP, * Teka 24 grafik sosnowieckiego artysty plastyka p.t. „Będzin w rysunku Tadeusza Drążkiewicza„ 1993r, * Biuletyny wyborcze własne: „Z pod Zamkowej Góry„ [1994r.] i „Będzin - nasze miasto„ [1998 r.], * Książka Romana Szenka „Rewiry Hipokratesa” [2002r.] o Tadeuszu Kosibowiczu, wieloletnim dyrektorze szpitala miejskiego w Będzinie, więźniu - lekarzu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, * Cykl tomików poetyckich pióra Władysława Śliwonia [2001-2004] ”Tryptyk przemijania”, „Pierwociny-suplement”, „Rok morza” oraz adresowanych do dzieci: „Zamkowe bajanie”, „Diabeł Boruta i piękna starościanka”. Wszystkie pozycje osadzone w klimatach będzińskich, * Albumiki: fotograficzno-historyczny „Będzin na starych pocztówkach i fotografiach” oraz graficzno-artystyczny „Będzin w oczach mistrzów piórka i ołówka” [oba tytuły 2004 r.], * Wydawnictwo jubileuszowe Towarzystwa Przyjaciół Będzina „XV lat dla miasta i jego mieszkańców - Kalendarium 1990 - 2005r.” [2005 r.] * Towarzystwo jest także inicjatorem monumentalnej Monografii „Będzin 1358 - 2008r.” Realizowanej na podstawie uchwały Rady Miejskiej przez Muzeum Zagłębia w Będzinie na podstawie autorskich opracowań 31 pracowników nauki 7 ośrodków akademickich i badawczych w Polsce. * Kolejne edycje pocztówek „Będzin wczoraj i dziś” opracowane wspólnie z Wojtkiem Borkowskim. * Bogato ilustrowany Informator Towarzystwa Przyjaciół Będzina, wydany z okazji 25-lecia naszej działalności. * Drugie – poprawione i uzupełnione wydanie książki Romana Szenka „Rewiry Hipokratesa”.