Ratujmy zabytki Naszego Cmentarza

Przed dwoma laty, czerpiąc z niedoścignionego wzoru środowiska artystycznego Stolicy inspirowanego przez Śp. Jerzego Waldorfa zainicjowaliśmy Kwestę Ratujmy Zabytki Naszego Cmentarza na Górze Zamkowej.

Kwesta została przyjęta z sympatią i zyskała pozytywną ocenę społeczeństwa Będzina, spotkała się również z poparciem duchowieństwa naszego miasta a Ordynariusz Sosnowiecki Biskup dr Adam Śmigielski od samego początku objął ją swoim patronatem.

Zrozumienie potrzeby ratowania zabytków architektury cmentarnej poparte ofiarnością mieszkańców Będzina i Gości odwiedzających groby swych bliskich tutaj spoczywających, uświadczyło nas w przekonaniu, że warto było podjąć tę inicjatywę. Jej efekt na dzisiaj to ocalone od zniszczenia trzy zabytkowe grobowce i wiara w to, że wspólnymi siłami z najmniejszych nawet datków można dokonać rzeczy naprawdę wielkich.

W naszych dotychczasowych kwestach uczestniczyli niemal wszyscy członkowie Towarzystwa Przyjaciół Będzina z Członkami Honorowymi na czele, młodzież będzińskich szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz Miejskiego Zespołu Szkół nr 1, parlamentarzyści, władze miasta, przedstawiciele samorządu lokalnego, dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji kultury naszego królewskiego grodu.

* W trakcie pierwszej kwesty w 2004 roku zebraliśmy kwotę 6 914 zł., wystarczyło to na pokrycie część kosztów renowacji grobu górników ofiar katastrofy górniczej z 1936 roku, do której doszło w kopalni „Reden”.

* Druga kwesta przyniosła 9 440 zł. i wykonaliśmy renowację grobów: Rodziny Chorzelskich i Powstańca Styczniowego;


* Wynik kwesty w roku 2006 to 10 014 zł.
Całość tej kwoty przeznaczymy na pokrycie kosztów już dokonanych renowacji, choć nie pokryje to jeszcze wszystkich zaciągniętych zobowiązań. Niemniej jednak, wierząc w hojność będzinian i osób z innych miast odwiedzających nasze cmentarze w dniu Wszystkich Świętych, rozpoczniemy prace przygotowawcze (dokumentacja, pozwolenia konserwatora zabytków, projekty architektoniczno-konserwatorskie) przy kolejnych pomnikach najbardziej zagrożonych zniszczeniem, a takich jest na naszym cmentarzu jeszcze bardzo wiele.

* Czwarta kwesta przeprowadzona w roku 2007 przyniosła 11 390,90 zł – to jak dotąd rekordowy wynik, choć nie ukrywamy, że chcielibyśmy, by za rok mieszkańcy Będzina mogli wraz z nami chwalić się wynikiem jeszcze lepszym. Zebrane pieniądze pokryją ostatnia część należności za już odnowione pomniki i pozwolą rozpocząć renowację kolejnego zabytku, monumentalnego grobowca Teodora i Feliksy Kahlów (fotografia poniżej z prawej strony).

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY MIESZKAŃCOM I GOŚCIOM NASZEGO KRÓLEWSKIEGO GRODU, KTÓRZY ODWIEDZAJĄC GROBY W DNIU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH WSPIERAJĄ NASZE KWESTY. PAŃSTWA HOJNOŚĆ I ŻYCZLIWOŚĆ DODAJĄ NAM SIŁ I WIARY W TO, ŻE TRUDNY I DŁUGOTRWAŁY PROCES ODNAWIANIA ZABYTKÓW POZWOLI PRZYWRACAĆ DO ŚWIETNOŚCI KOLEJNE POMNIKI TYCH, KTÓRZY ŻYLI W BĘDZINIE SETKI LAT PRZED NAMI.

DZIĘKUJĄC ZA TEN SZCZEGÓLNY DAR SERCA I LICZĄC NA DALSZĄ PAŃSTWA PRZYCHYLNOŚĆ, ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ KONTYNUOWAĆ KWESTĘ W KOLEJNYCH LATACH.

Wszystkich, którzy nie mogą odwiedzić Będzina w czasie trwania kwesty a chcieliby, wesprzeć renowację naszej Nekropolii informujemy, że datki na rzecz ratowania zabytkowych grobowców można wpłacać na nasze konto w Banku Spółdzielczym w Będzinie: Towarzystwo Przyjaciół Będzina 27 8438 0001 0010 5688 2036 0001 z dopiskiem: „RATUJMY ZABYTKI”