Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.