Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze.