Kategoria: General „Zygmunt Honiek artysta nieznany?”. Tłusty Czwartek w dobrym Towarzystwie. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.

V Wieczór Włoski z królową Boną.

Kategoria: General Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.

V Wieczór Włoski z królową Boną.