Tłusty Czwartek w dobrym Towarzystwie. „Portrety kobiet niezwykłych”. Spotkanie ze Stefanią Lazar. Oprawa muzyczna Tobiasz Nykamowicz.

Tłusty Czwartek w dobrym Towarzystwie. „Portrety kobiet niezwykłych”. Spotkanie ze Stefanią Lazar. Oprawa muzyczna Tobiasz Nykamowicz.