„Edukacja przez sztukę i teatr. Pedagogiczne i terapeutyczne aspekty działalności artystycznej Jana Dormana”.

„Edukacja przez sztukę i teatr. Pedagogiczne i terapeutyczne aspekty działalności artystycznej Jana Dormana”.