„Krótka, acz chwalebna historya przesławnego klubu studenckiego Ethiopus”

„TA NASZA MŁODOŚĆ, TEN SZCZĘSNY CZAS…”

Słowa nieśmiertelnej piosenki kabaretu „Piwnica pod Baranami” idealnie odzwierciedlają nastrój, jaki towarzyszy tym wszystkim, którzy odwiedzają Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie by obejrzeć prezentowaną tam do końca listopada wystawę fotografii:

„Krótka, acz chwalebna historya
przesławnego klubu studenckiego Ethiopus”

To tytuł wystawy obrazującej rzeczywiście krótki, raptem trzyletni, ale niezwykle bogaty w wydarzenia artystyczne okres działalności klubu. W latach 1971-1974 Klub Studencki „Ethiopus” przy Teatrze Dzieci Zagłębia prowadził na terenie naszego miasta szeroko zakrojoną działalność kulturotwórczą. Z inspiracji i pod opieką nieodżałowanego Jana Dormana, twórcy i wieloletniego Dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia, członkowie klubu koncentrowali się szczególnie na działalności „teatralnej”. W 1973 roku Klub, za „wybitne osiągnięcia w krzewieniu kultury teatralnej i miłośnictwa teatru” zajął I. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej teatru”, organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Towarzystwo Kultury Teatralnej.

Niezależnie od działalności teatralnej, „Ethiopus” zajmował regularnie czołowe miejsca w rankingach prowadzonych przez Środowiskową Radę Klubów Studenckich w Katowicach.

Wprawdzie po ponad trzydziestu latach organizatorzy wystawy, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Będzina, zdołali zgromadzić i zaprezentować tylko niewielką część fotografii obrazujących historię klubu, ale i tak wygląda ona imponująco. Kto tego nie zobaczy, ten nie wie co straci! Zapraszamy!

Jan John Kuczyński