Zmarł Bernard Szczech

Śląski muzealnik i regionalista, wieloletni dyrektor śląskich instytucji kultury. Publicysta, autor ponad 100 książek o tematyce regionalnej.

Bernard Szczech był m.in.: kierownikiem oddziału MDT „Ul” w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, dyrektorem Muzeum Miejskiego w Zabrzu, kierownikiem Działu Zbiorów Śląskich Biblioteki Śląskiej, a następnie organizatorem i dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach oraz dyrektorem Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Pełnił funkcję doradcy marszałka województwa śląskiego, a po przejściu na emeryturę opiekował się Działem Historii i Działem Broni i Uzbrojenia Muzeum Zagłębia w Będzinie. Był laureatem nagród Ministra Kultury i Sztuki oraz wojewódzkich, a w 2021 roku otrzymał nagrodę GENIUS LOCI 2020 – Wierny Opiekun Ziemi Śląskiej, którą honorowani są śląscy twórcy. Bernard Szczech opracował wiele nieznanych wcześniej dokumentów z przeszłości śląskich miast.

Z Towarzystwem Przyjaciół Będzina związany realizacją projektu wydawniczego, książki wydanej w 2016 roku staraniem TPB: „Legendy i podania małopolsko-śląskiego pogranicza : Starostwo Będzińskie, Księstwo Siewierskie, Zagłębie, Jura”.

Dziś ta publikacja jest dostępna w bibliotekach w naszym regionie.

 

 

Foto/Info: Muzeum Zagłębia w Będzinie