Galeria Na Murach

Pomysł Galerii na Murach jako formy wsparcia i współpracy Towarzystwa ze środowiskiem artystów plastyków Będzina i szerzej – całego Zagłębia, nie wziął się znikąd. Od zarania Towarzystwo współtworzyli ludzie kultury – artyści plastycy, wrażliwi i świadomi odbiorcy sztuki. Stąd pierwszym wieczorom w Klubie pod Sową nader często towarzyszyły wernisaże wystaw malarstwa i grafiki. Z tych wernisaży, a przede wszystkim z rozmów z artystami zrodziła się inicjatywa zorganizowania niekonwencjonalnej galerii zagłębiowskich plastyków.
Jej przygotowanie i organizację wzięli na siebie Aleksander Kowal i Teodozja Kumor – Ormianin, godnie zastąpieni z czasem przez m.in. Jerzego Sendera, Halinę Szastak, Janusz Marca, Janusza Herpla i Barbarę Cempurę.
Galeria funkcjonowała w każdą pierwszą niedzielę letnich miesięcy u podnóża kościoła Świętej Trójcy na Górze Zamkowej. Wspomnieć trzeba, że według pierwotnego pomysłu, Galerii towarzyszył Targi Staroci, reaktywowany później przez Jacka Pawlikowskiego, ale już w innym miejscu.
W pierwszych sezonach funkcjonowania Galerii wystawiali tu swoje prace tak znani artyści, jak m.in. Tadeusz Drążkiewicz, Ryszard Twardoch, Czesław Haczkiewicz, Roman Korus, Stefan Dobroń oraz rzecz jasna – Aleksander Kowal.

… i Galerii dalsze losy

Z czasem kalendarz imprez kulturalnych w Będzinie wzbogacił się o wyjątkową imprezę – zainicjowany przez etnograf Dobrawę Skonieczna Gawlik – Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła, który rokrocznie organizowany jest w ogrodach pałacowych na Gzichowie przez Muzeum Zagłębia. Ów jarmark stał się miejscem realizacji projektu Galerii na Murach. Wystawie prac lokalnych twórców towarzyszy kiermasz publikacji wydanych przez Towarzystwo. Jarmark – w tym również nasze stoisko, rokrocznie w każdą ostatnią niedzielę czerwca, odwiedza ponad 600 osób.