Upamiętnienie Kardynała Jean-Marie Lustigera

W czwartek 8 września w Kościele Świętej Trójcy w Będzinie została odprawiona uroczysta Msza Święta z okazji 15. rocznicy śmierci kard. Jean-Marie Lustigera. Kardynał Jean-Marie Lustiger był Arcybiskupem Metropolitą Paryża. To najwyższy dostojnik Kościoła Rzymskokatolickiego w historii Zagłębia Dąbrowskiego. W latach 90. XX wieku trzykrotnie odwiedził nasze miasto. W czasie wizyt otrzymał tytuły: Honorowego Obywatela Będzina oraz Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Będzina.
Mszy Świętej przewodniczył proboszcz parafii Św. Trójcy w Będzinie ks. kan. Andrzej Stępień.
 
W czasie uroczystości Prezes TPB Marcin Lazar przybliżył sylwetkę kard. Lustigera wraz z opisem jego wizyt, które składał w Będzinie:
 
„W 1992 roku, za namową swojego kuzyna Arno Lustigera – pisarza i historyka, złożył pierwszą,
nieoficjalną wizytę w Będzinie, mieście swoich przodków. Tu trafili do biblioteki i jej wieloletniego
dyrektora, sekretarza TPB Eugeniusza Gawora. To on wspólnie z Władysławem Śliwoniem i Michałem
Skarzyńskim oprowadzili Lustigerów po miejscach ważnych dla miasta i żydowskiej rodziny kardynała.

W 1993 roku Jean-Marie złożył drugą, tym razem oficjalną wizytę w Będzinie, podczas której
uczestniczył w obchodach 50. rocznicy likwidacji getta będzińskiego, a także dokonał wspólnie
z pierwszym biskupem naszej diecezji, Śp. Adamem Śmigielskim odsłonięcia obelisku w miejscu spalonej synagogi oraz tablicy wmurowanej w ściany tej prastarej świątyni, a poświęconej księdzu
Mieczysławowi Zawadzkiemu.

W 1997 roku, przy okazji ostatniej wizyty w Będzinie, jako pierwszy w historii Będzina otrzymał tytuł
Honorowego Obywatela Miasta, przyznany mu na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Będzina.
Deklarował wówczas, że chciałby, aby ta decyzja Rady Miejskiej połączyła zerwaną kiedyś nić
wspólnoty katolików i Żydów. W tym samym dniu Kardynał przyjął tytuł Członka Honorowego
Towarzystwa oraz odsłonił tablicę na fasadzie kamienicy przy Alei Kołłątaja 34, w której mieszkała
Jego rodzina.”
 
W uroczystościach uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia „Ratujmy Kościół na Górce”, które obok Towarzystwa Przyjaciół Będzina było współorganzatorem uroczystości. 
Swoją obecnością zaszczyczyli przedstawiciele władz miejskich: Pani Wiceprezydent Aneta Witkowska-Złocka oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Jagiełła i powiatowych: Pan Starosta Będziński Sebastian Szaleniec oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Będzińskiego Ewa Bierońska. Obecne były poczty sztandarowe: Miasta Będzina, Powiatu Będzińskiego oraz Towarzystwa Przyjaciół Będzina.
 
Dziękujemy Wszystkim za obecność!