Spotkanie z Światowym Związkiem Żydów Zagłębia

W piątek, 4 sierpnia w Dąbrowie Górniczej odbyło się uroczyste spotkanie
przedstawicieli Światowego Związku Żydów Zagłębia z parlamentarzystami,
lokalnymi samorządowcami, działaczami społecznymi i organizacjami
pozarządowymi, współpracującymi ze związkiem. Nie mogło tam zatem
zbraknąć przedstawicieli naszego Towarzystwa, najstarszej i najdłużej
współpracującej z Światowym Związkiem organizacji w Zagłębiu.

Prezes TPB Marcin Lazar przekazał uczestnikom delegacji Związku pozdrowienia i
życzenia od wszystkich członków Towarzystwa, a także najnowszy zestaw
pocztówek „Będzin wczoraj i dziś”.

Szczególne podziękowania za wieloletni dialog i dobrą współpracę przekazali na ręce prezesa TPB
liderzy Światowego Związku  – Dov Pnini i Rina Khan.
Organizację wizyty i tego spotkania koordynowała m.in. Fundacja Brama
Cukermana.

 

Foto: Justyna Staworzyńska-Lichosik